Byestetikk

Privatisering av byrom: Oslo blir mindre tilgjengelig

Det demokratiske perspektivet er på vei ut av den offentlige byplanleggingen. Gjennom økende privatisering av offentlige rom blir de demokratiske arenaene svekket. Vi bygger ned kvaliteten på de offentlige rom og skaper halv-private møteplasser for de menneskene vi liker å omgå oss med. Det har blitt sagt at Tjuvholmen er en ”gave til Oslos befolkning”, men hvor tilgjenglig blir området egentlig? Offentlige rom har en demokratisk verdi idet de er åpne for alle og gir rom for mangfold og ulike former for ytringer i samfunnet. Det er en tendens i dag til at demokratitanken om åpenhet og frihet blir nedprioritert i forhold til behovet for sikkerhet og trygghet. En oppfatning om økende kriminalitet fører til at tidligere åpne byrom blir avstengt eller kontrollert slik at ikke alle lenger er like velkomne, skriver arkitekt Maren Hersleth Holsen.


Les mer

You have no rights to post comments