Byestetikk

Okkupasjonen av Oslo

I løpet av det siste halvåret har Oslo by fått 1000 nye reklameskilt. Bymiljøet selges stykkevis – og kommunen selv er pådriver. Reklame er visuell støy, som i likhet med auditiv støy bør underlegges en miljølovgivning. Vår mentale helse, vår tankefrihet og vårt demokrati tåler snart ikke mer, skriver Åse Brandvold.

Les mer i Samtiden