Byestetikk

Gatereklame til besvær

Kommunen har rotet det til, og de har rotet i årevis. Millioner ble skuslet bort, saksbehandlere ble skiftet ut, prosedyrer ble endret, tiden gikk, avtalehåndverket fra andre byer var av en aller annen grunn ikke sett på som relevant. Og det ble etterhvert åpenbart at Byrådet manglet den helhetlige politikken og det faglige gangsynert for en kvalitetsheving av byens offentlige rom som en slik driftsavtale skulle ha vært en del av.

Så er det ikke så rart at folk opplever bare tilfeldighetene og ulempene: Reklame plassert på tvers av fortau uten noen åpenbar plan og uten at man opplever at det gir byen noen etterlyste kvaliteter. Men rett ikke baker for smed. Dette er en historie om en viktig og velprøvet idé som er dårlig ivaretatt. Men kanskje det ikke er for sent med en helhetlig plan for byens fellesrom, kombinert med en litt tøffere håndtering av sjuskeriet og noen litt høyere ambisjoner om drift og vedlikehold? Det har vi vel fortjent i denne rike byen, skriver Peter Butenschøn bl.a.


Les mer

You have no rights to post comments