Byestetikk

Skilt- og reklameplanforslag foreligger

Oslo skal være en levedyktig by der også moderate mengder skilt og reklame bidrar til byens næringsliv, byliv og særpreg. Tilgjengelighet for alle i byrommene skal ivaretas gjennom lokalisering og plassering av skilt og reklame og  det skal sikres god estetisk utforming av innretningene.” Dette er Plan- og bygningsetatens endelige forslag til mål for den skilt- og reklameplanen som er sendt fram til politisk behandling, med basis i en omfattende høringsrunde. Det er nå Byrådet som skal fremme sak for vedtak i bystyret.

Les etatens anbefalingsdokument
Les Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer – plandokument og kart
Les planens kartvedlegg
Les Bemerkninger ved offentlig ettersyn

Les kommentater fra aksjonen Stans!no

You have no rights to post comments