Byestetikk

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på EkebergBystyret behandlet i går 2 lovlighetsklager på bystyrets vedtak i denne saken, før saken går  videre til Fylkesmannen.

Jeg var på utenlandsferie og fraværende da finanskomiteen og bystyret behandlet denne saken i august.

Når finanskomiteen nå har behandlet og innstilte overfor bystyret på lovlighetsklagene la jeg inn følgende protokollmerknad i finanskomiteen:

"Komiteens medlem Ivar Johansen (SV) er skeptisk til den avtale bystyret har vedtatt vedrørende Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg – uavhengig av de spørsmål lovlighetsklagene reiser.

Dette medlem tar imidlertid bystyrets vedtak til etterretning.

Dette medlem ser det som nyttig at KOFA og Fylkesmannen vurderer bystyrets behandling og vedtak."

Legg til kommentar