Byestetikk

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på EkebergBystyret behandlet i går 2 lovlighetsklager på bystyrets vedtak i denne saken, før saken går  videre til Fylkesmannen.

Jeg var på utenlandsferie og fraværende da finanskomiteen og bystyret behandlet denne saken i august.

Når finanskomiteen nå har behandlet og innstilte overfor bystyret på lovlighetsklagene la jeg inn følgende protokollmerknad i finanskomiteen:

"Komiteens medlem Ivar Johansen (SV) er skeptisk til den avtale bystyret har vedtatt vedrørende Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg – uavhengig av de spørsmål lovlighetsklagene reiser.

Dette medlem tar imidlertid bystyrets vedtak til etterretning.

Dette medlem ser det som nyttig at KOFA og Fylkesmannen vurderer bystyrets behandling og vedtak."