Byestetikk

Midgardsormen

MidgardsormenMidgardsormen skal snart bukte seg langs nedre del av Akerselva mot Bjørvika. Du har kanskje sett forberedelsene? Fra Kuba på Grünerløkka og helt ned til Vaterland på Grønland er gangveien langs elva sperret av for å gjøre plass til anleggsmaskiner og gravearbeid.

Hvis du går langs elva fra studentsiloen på Kuba i retning Grønland, vil du først passere under Ankerbrua med de fire flotte bronsestatuene av Dyre Vaa, og deretter under Nybrua der Trondheimsveien starter. Noen titalls meter lenger sør gjør elva en sving ned mot Vaterland og Grønland. Her vil de færreste bevege seg etter at mørket har falt på. Selv på dagtid er det mørkt og trist. Det er et sted for narkoomsetning og annen kriminalitet. Mange av husene skriker etter vedlikehold. Akkurat her skal Midgardsormen krysse elva. Det betyr at hele vestsida av elva ned mot Vaterland skal graves opp. I dag finnes det ingen gangvei på denne sida av elva. Men når anleggsmaskinene fyller pukk over Midgardsormen, kan det anlegges en helt ny gangvei. Tegningene er laget med  gangveier, flytebrygge, gangbroer over elva, ny belysning og parkmessig opparbeiding av elvebredden.

Det er helt uforståelig for Grünerløkkas befolkning at byråd Ola Elvestuen kan si nei til å virkeliggjøre disse planene. Sett i sammenheng med regningen på 1,3 milliarder kroner for Midgardsormen, som blant annet skal sikre kloakkanlegg for luksusleilighetene i Bjørvika, snakker vi tross alt bare om småpenger. Vi har en unik sjanse til å gjøre nedre del av Akerselva til et flott rekreasjonsområde til glede for byens østkantbefolkning. Men da må Elvestuen snu!, skriver Per Østvold, leder av bydelsutvalg Grünerløkka (SV) i Dagsavisen.


Midgardsormen

Av Per Østvold, leder av bydelsutvalg Grünerløkka (SV)

Byråd Elvestuen (V) svikter Grünerløkka. Midgardsormen skal snart bukte seg langs nedre del av Akerselva mot Bjørvika. Du har kanskje sett forberedelsene? Fra Kuba på Grünerløkka og helt ned til Vaterland på Grønland er gangveien langs elva sperret av for å gjøre plass til anleggsmaskiner og gravearbeid.

I den norrøne mytologien er Midgardsormen den enorme ormen som omkranser menneskenes verden (Midgard). Nå har den gitt navn til ett av tidenes største vann- og avløpsprosjekter i Norge. Når den er ferdig bygd, vil den strekke seg fra
Kuba på Grünerløkka langs Akerselva ned til Grønland, over Jernbanetorget, Grev Wedels plass og helt ned til Bekkelaget via Bjørvika. Det hele er et ledd i å modernisere avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med kloakkanlegg, samtidig som vi i framtida vil være bedre rustet til å unngå at avløpsvann renner ut i Akerselva. Det er både byutvikling og god miljøpolitikk.

I ett års tid framover vil gangveien langs nedre del av Akerselva være utilgjengelig for allmennheten. Det tåler vi godt. Verre er det å akseptere at Oslo kommune ikke benytter anledningen til å forbedre miljøet langes denne delen av Akerselva, før anleggsmaskinene fjernes om et års tid.

Hvis du går langs elva fra studentsiloen på Kuba i retning Grønland, vil du først passere under Ankerbrua med de fire flotte bronsestatuene av Dyre Vaa, og deretter under Nybrua der Trondheimsveien starter. Noen titalls meter lenger sør gjør elva en sving ned mot Vaterland og Grønland. Her vil de færreste bevege seg etter at mørket har falt på. Selv på dagtid er det mørkt og trist. Det er et sted for narkoomsetning og annen kriminalitet. Mange av husene skriker etter vedlikehold. Akkurat her skal Midgardsormen krysse elva. Det betyr at hele vestsida av elva ned mot Vaterland skal graves opp. I dag finnes det ingen gangvei på denne sida av elva. Men når anleggsmaskinene fyller pukk over Midgardsormen, kan det anlegges en helt ny gangvei. Tegningene er laget med  gangveier, flytebrygge, gangbroer over elva, ny belysning og parkmessig opparbeiding av elvebredden.

Det er helt uforståelig for Grünerløkkas befolkning at byråd Ola Elvestuen kan si nei til å virkeliggjøre disse planene. Sett i sammenheng med regningen på 1,3 milliarder kroner for Midgardsormen, som blant annet skal sikre kloakkanlegg for luksusleilighetene i Bjørvika, snakker vi tross alt bare om småpenger. Vi har en unik sjanse til å gjøre nedre del av Akerselva til et flott rekreasjonsområde til glede for byens østkantbefolkning. Men da må Elvestuen snu!

(Dagsavisen 13. april 2012)

You have no rights to post comments