Byestetikk

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?Sammen mine bystyrekollegaer Marianne Borgen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal har jeg sendt fram forslag til bystyret om at Fridtjof Nansens plass og Borggården gjøres bilfri og omgjøres til en åpen plass med kafeer, restauranter og lekeplass for barn.

Mange byer i Europa har denne type torg og "piazzaer", som er svært attraktive samlingssteder for både tilreisende og byens egen befolklning.

Fridtjof Nansens plass kan bli et hyggelig og levende pusterom, for besøkende i byen. Vi tenker oss at en bilfri plass, kan brukes til lek for barn, uteservering, butikker og ulik kulturaktivitet, slik en bl.a. har i Londons Covent Garden.

Hva synes du om forslaget?
Les hele forslaget nedenfor.


Oslo bystyre
v/ ordføreren

Oslo, dato 30 mai 2012

Privat forslag fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal på vegne av SV

Fridtjof Nansens plass og Borggården gjøres bilfri og omgjøres til en åpen plass med kafeer, restauranter og lekeplass for barn

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

"Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen."

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Når Bystyret for omlag ett år siden behandlet gatebruksplanen ble det satt som et mål at det skal bli enda mer attraktivt for befolkningen å oppholde seg i byens sentrum. Byens sentrum skal gi folk positive og spennende opplevelser, og positive byopplevelser. Et levende sentrum med gode møteplasser, med en blanding av butikker, serveringssteder, kulturinstitusjoner, byhistorie og spennende arkitektur.

SV mener at Fridjof Nansens plass bør stenges for biltrafikk og gjøre hele plassen om til en hyggelig samlingsplass/torg for byens befolkning, der butikker, serveringssteder og lekeplass for barn kan være noe av plassens tilbud til folk i byen.

Mange byer i Europa har denne type torg og "piazzaer", som er svært attraktive samlingssteder for både tilreisende og byens egen befolklning.

Fridjof Nansens plass kan bli et hyggelig og levende pusterom, for besøkende i byen. SV tenker at en bilfri plass, kan brukes til lek for barn, uteservering, butikker og ulik kulturaktivitet, slik en bl.a. har i Londons Covent Garden.

Etter 22 juli 2011 diskuteres også Rådhusets og områdets sikkerhet. En bilfri plass, der biler normalt ikke kan kjøre inn til Rådhusets hovedinngang vil også øke sikkerheten i og rundt Rådhuset.

SV ser at det er flere utfordringer bl.a. knyttet til turistbussene, men mener det bør kunne finnes løsninger som ivaretar også turistenes behov for lett tilgjengelighet til Rådhuset, uten at bussene må kjøre igjennom plassen og helt inn til alle sidene. Eventuelt kan deler av området knyttet til østre tårn, settes av til turistbusser.

Utformingen av plassen bør skje i samarbeid med næringslivet i området, og det bør inviteres til kreative innspill fra byens befolkning både barn og voksne.

Forslag:

Bystyret ber Byrådet legge fram en helhetlig plan for å gjøre om Fridjof Nansens plass til en åpen bilfri plass/torg. Utformingen av plassen og aktivitetene som skal være der, bør gjøres i tett samarbeid med næringslivet og det bør inviteres til at både voksne og barn i Oslo kan komme med ideer.

Med vennlig hilsen

Marianne Borgen /s/                             Ivar Johansen /s/

Sosialistisk Venstreparti                         Sosialistisk Venstreparti

Gülay Kutal  /s/                                    Ingvild S. Reymert /s/

Sosialistisk Venstreparti                         Sosialistisk Venstreparti

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev