Byestetikk

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?Fra SVs side har vi sendt fram forslag til bystyret om at Fridtjof Nansens plass og Borggården gjøres bilfri og blir en åpen plass med kafeer, restauranter og lekeplass for barn.

Når Bystyret for omlag ett år siden behandlet gatebruksplanen ble det satt som et mål at det skal bli enda mer attraktivt for befolkningen å oppholde seg i byens sentrum. Byens sentrum skal gi folk positive og spennende opplevelser, og positive byopplevelser. Et levende sentrum med gode møteplasser, med en blanding av butikker, serveringssteder, kulturinstitusjoner, byhistorie og spennende arkitektur. Fridjof Nansens plass bør stenges for biltrafikk og hele plassen bør gjøres om til en hyggelig samlingsplass/torg for byens befolkning, der butikker, serveringssteder og lekeplass for barn kan være noe av plassens tilbud til folk i byen.

Mange byer i Europa har denne type torg og "piazzaer", som er svært attraktive samlingssteder for både tilreisende og byens egen befolklning.

Jeg har spurt om hva Oslo Handelsstands Forening (OHF) mener, og de understreker: "OHF gjentar at politikerne bør prioritere parkeringshus under plassen først."

Hva mener du? Deler du Handelsstandsforeningens syn?

Les Handelsstandsforenings oppslag på nettsidene deres
Les mer om forslaget