Byestetikk

Byrådsstøtte: Kommunen bør håndheve større del av politivedtektene selv

Byrådsstøtte: Kommunen bør håndheve større del av politivedtekteneJeg har reist spørsmål overfor Byrådet om ikke Oslo kommune selv bør ta over ansvaret for å håndheve større del av politivedtektene, og da særlig vedtektenes § 3.1: "På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted."

I svar til bystyrets finanskomite svarer byrådslederen: "Byrådet er i utgangspunktet positivt innstilt til også å la § 3.1 omfattes av en kommunal håndheving, og vil derfor utrede spørsmålet nærmere og komme tilbake til bystyrets organer med dette." Det er bra!

Les mitt opprinnelige bloggoppslag
Les Byrådets notat til finanskomiteen

You have no rights to post comments