Byestetikk

Reklametårnene: Tar saken med Byrådet

Reklametårnene: Tar saken med Byrådet

Hafslund tar seg svært god tid med å installere reklamefrie nedstigningstårn. Nå planlegges det å la en prototype stå oppe i ett år før produksjonen startes. Aftenposten skriver: "Først vil Hafslund at denne skal stå på gaten i ett år, før de setter i gang produksjon av resten av tårnene. De vil vite hvordan den reagerer på vind, vær og veisalt og hvordan den fungerer som nedstigningstårn."

Vi risikere altså at prototypen står oppe i et år, og at Hafslund konkluderer med at det ikke tåler veisalt. Imens fortsetter JCDecaux å tjene penger på å selge reklame i tårnene som Oslo kommune kjøpte for 40 millioner kroner.

Jeg tar saken opp med Byrådet, og ber om at følgende spørsmål besvares overfor bystyret:

"For 2 år siden betalte Oslo kommune 40 millioner for å kjøpe seg ut av tabben med Hafslunds reklametårn. Rimelig framdrift på realisering skulle da tilsagt at tårnene forlengst var fjernet, og erstattet. Men av Aftenposten kan det se ut som at tårnene fortsatt skal stå en god stund: først skal Hafslund bruke et år på å sjekke om prototyp på nye tårn tåler vegsalt. Jeg merker meg at JCDecaux fortsatt får selge reklame i tårnene vi til nå har brukt 40 millioner offentlige kroner på å bli kvitt.

Spm 1: Gir kommunens utkjøpsavtale med Hafslund ubegrenset tid på å realisere avtalen?

Spm 2: Hva gjør/har Byrådet gjort for å sikre at tårnene blir fjernet snarest mulig?"

You have no rights to post comments