Byestetikk

«Utenfor Oslo kommunes kontroll»

«Utenfor Oslo kommunes kontroll»

Kampanjen Stans.no "Nei til lysreklametårn i Oslo" skriver på nettsiden sin:

Bystyremedlem Ivar Johansen har fått svar fra byråden på sitt spørsmål om lysreklametårnene. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, skriver:

"Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen oppgaver ved utskifting av reklametårnene foruten kontraktsoppfølging av forliksavtalen. Etaten har jevnlig hatt kontakt med Hafslund for å søke å få en god fremdrift i arbeidet med å skifte ut reklametårnene. Forsinkelsene med å få satt opp nye tårn skyldes Hafslunds innkjøpsmessige og produksjonstekniske forhold, noe som er utenfor Oslo kommunes kontroll."

Dette er en klar ansvarsfraskrivelse. Når man bruker 40 millioner offentlige kroner må man også sørge for at kommunen og innbyggerne får noe tilbake. Tragedien i denne saken er byrådet ikke fikk med frister og dagbøter i avtalen med Hafslund."

Og her er jeg selvsagt svært enig med kampanjen.