Byestetikk

Byliv og terrorsikring: En plan som balanserer riktig?

Byliv og terrorsikring: En plan som balanserer riktig?

Byrådet mener at hendelsene 22.07.2011 har medført et behov for bedre sikring av sentrale byggverk og kontorer i Oslo, også de som er tatt midlertidig i bruk inntil Regjeringskvartalet er ferdig utbygd. Og det er vel trolig riktig.

Byrådet understreker at de samtidig er opptatt av å legge til rette for byliv.

Det er utarbeidet en prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i et nært samarbeid mellom staten og kommunen. Planen foreslår strategier for sikring og ivaretakelse av en åpen og tilgjengelig by. Det vil være sikkerhetstiltak integrert både i byggene og som en del av det utvendige miljøet. Planen behandler utvendige tiltak.

Løsningene skal legge til rette for å kombinere sikkerhetstiltak med en estetisk oppgradering. Fotgjengere og syklister skal kunne bevege seg uhindret gjennom områdene. Kollektivtrafikken i sentrum er viktig og vil bli prioritert. De midlertidige barriereløsningene vil gradvis bli erstattet med permanente tiltak av høy kvalitet.

De gode intensjoners plan som dette kan ha mange detaljerte snubletråder som ikke oppdages ved første øyekast, og som selv de som har utarbeidet planen ikke er klar over.

Det helt grunnleggende spørsmål er jo det NTNU-prfessor Ole Møystad  stiller i Ny Tid: Etter  bomben rykket sikkerhetsindustrien inn. Vi kan ikke overlate samfunnsplanleggingen til sikkerhetsbransjen alene. Sikkerhetsutfordringen kan bare løses med en politikk og kultur basert på tillit og åpenhet.

Derfor spør jeg: Har du innspill og synspunkter til saken? Vi skal nå forberede saken i bystyrets finanskomite og innstille overfor bystyret.

Kommentarer   

#1 Veronica Amalie Rusdal 14-07-2014 14:46
I en fremtidig plan er det viktig å kunne ferdes fritt. Dette er byen vår og vi bestemmer. Det føles som en fremmed verden å gå forbi den amerikanske ambassaden.
#2 Eli Kvaale Lysne 14-07-2014 17:18
Tenker at det er viktig å definere hva en vil ha sikret og hvorfor og hvor mange mennesker dette involverer om det skulle skje noe..Da er ikke akkurat Slottet i mine tanker..men drikkevannskild er og ventilasjonsanl egg som er lette å ABC forurense. Fx.i Oslo kan en bare sykle opp til Maridalsvannet og slippe ut det som egner seg best. Det vil ta tid før kilden blir identifisert og mange mennesker vil være slått ut..Det er lett tilgang til alle drikkevann i Norge..vet ikke om noe drikkevann som har noen form for sikring..Drikke vannet fra Svartediket i Bergen er UV bestrålt, det tar i hvertfall alle microber. Dette ble gjort etter Giardiasmitten for noen år siden..Det er veldig stusselig å tenke i disse baner når vi er vant med et åpent samfunn som baserer seg på tillit..
#3 Eva Haga Rogneflåten 15-07-2014 18:34
En slik terroraksjon som vi ble overraska av den 22/7 kan vi ALDRI beskytte oss mot - da måtte samtlige barn få skytetrening, terrortrening, alle organisasjoner ha egen sikkerhetsavdel ing med elitesoldattren ing i terror og samtlige gå med våpen og full rustning - vil vi ha det slik? Nei. Vi må forebygge, lære ungene opp i hva et demokrati gjør (ikke lynsjer og ikke bomber antatte gjerningsmenn, men tar gjerningsmannen og stiller ham for en domstol).

You have no rights to post comments