Byestetikk

Byliv og terrorsikring: En plan som balanserer riktig?

Byliv og terrorsikring: En plan som balanserer riktig?

Byrådet mener at hendelsene 22.07.2011 har medført et behov for bedre sikring av sentrale byggverk og kontorer i Oslo, også de som er tatt midlertidig i bruk inntil Regjeringskvartalet er ferdig utbygd. Og det er vel trolig riktig.

Byrådet understreker at de samtidig er opptatt av å legge til rette for byliv.

Det er utarbeidet en prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i et nært samarbeid mellom staten og kommunen. Planen foreslår strategier for sikring og ivaretakelse av en åpen og tilgjengelig by. Det vil være sikkerhetstiltak integrert både i byggene og som en del av det utvendige miljøet. Planen behandler utvendige tiltak.

Løsningene skal legge til rette for å kombinere sikkerhetstiltak med en estetisk oppgradering. Fotgjengere og syklister skal kunne bevege seg uhindret gjennom områdene. Kollektivtrafikken i sentrum er viktig og vil bli prioritert. De midlertidige barriereløsningene vil gradvis bli erstattet med permanente tiltak av høy kvalitet.

De gode intensjoners plan som dette kan ha mange detaljerte snubletråder som ikke oppdages ved første øyekast, og som selv de som har utarbeidet planen ikke er klar over.

Det helt grunnleggende spørsmål er jo det NTNU-prfessor Ole Møystad  stiller i Ny Tid: Etter  bomben rykket sikkerhetsindustrien inn. Vi kan ikke overlate samfunnsplanleggingen til sikkerhetsbransjen alene. Sikkerhetsutfordringen kan bare løses med en politikk og kultur basert på tillit og åpenhet.

Derfor spør jeg: Har du innspill og synspunkter til saken? Vi skal nå forberede saken i bystyrets finanskomite og innstille overfor bystyret.