Byestetikk

Oslo kommunes utendørskunst i forfall

Oslo kommunes utendørskunst i forfall

Oslo kommune disponerer over en omfattende samling utendørskunst. Vi snakker da om frittstående skulpturer, fontener, minnesmerker, skulpturparker og bygningsintegrert kunst, totalt over 550 verk.

Mange har - dessverre med rette - ment at kommunen i årevis har forsømt sitt vedlikeholdsansvar, og gjennom dette krenket både kunstverkenes og kunstnernes anseelse. Opphavsorganisasjonen BONO har understreket: “– Det er et stort paradoks at kommunen ønsker å smykke ut byen, men vil ikke forholde seg til at det innebærer noen forpliktelser. Man har i en årrekke begrunnet manglende vedlikehold med manglende midler.”

Og sånn er det vel omtrent fortsatt. Vedlikeholdsetterslepet er enormt, og de årlige bevilgninger er så knappe at man vel reelt sett ikke engang tar høyde for å forhindre ytterligere forfall. Jeg har utfordret byrådet, som har sendt fram en oversikt til bystyret over alle kunstverkene, med en beskrivelse av tilstanden og behovet for utbedringer og vedlikehold.

Ta en titt på oversikten. Jeg tar gjerne i mot innspill.

Kommentarer   

#1 Ellen J. Lerberg 04-12-2014 13:31
Kan bare støtte deg i at kommunene fullstendig har neglisjert vedlikeholdsbeh ovet også for sine kunstverk i offentlige rom. Lenge har Munchs kunst i kommunens eie vært i søkelyset, og delvis også den øvrige bildekunsten innendørs, men den kunsten som lever sitt liv ute er dessverre ofte i en stusslig tilstand. Ikke nødvendigvis at sjølve verket er skadet, men omgivelsene har liten ”verdig” utforming (jfr. Inge van der Drifts skulptur utenfor Oslo Bymuseum. Kunst er viktig i vårt samfunn, og den må tas vare på. Her har Oslo kommune forsømt seg på mange måter, og har nå et langt lerret å bleke for å få ting opp og gå igjen.

Veldig bra at det blir retta oppmerksomhet mot dette!
#2 Inger Kjelsrud 04-12-2014 15:30
Hei, i vår bydel, søndre Nordstrand, i diagonalen fra Hallagerbakken til Holmlia senter finnes 4 flotte skulpturer av Bård Breivik. Et par av de gror ned. Vi vil gjerne si fra om disse, og at de trenger litt stell. Det er egentlig litt mye for privatpersoner og ta seg av ryddinga.
Håper vi kan få tak i rette vedkommende.... . :-)

You have no rights to post comments