Byestetikk

Rive Galleri Oslo?

Rive Galleri Oslo?

Åsmund Strand Johansen mener det er galt å rive Galleri Oslo:

"Unødvendig å rive Galleri Oslo?

Alle er enig om at kjøpesenteret Galleri Oslo ikke funker helt etter hensikten man hadde med bygget på 1980-tallet. Også jeg har vært tilhenger av å rive, men er det egentlig nødvendig?

Etter jeg flyttet til gata hvor det ligger har jeg faktisk begynt å like bygningen. Jeg tror den har potensiale.

Tenk bare hva en Christian Ringnes kunne gjort med den innvendige handlegata. Før endte den ene siden av bygget i et «tomt lagerområde» med mulighet for gocartkjøring, nå er det blitt et tett boligområde. Det gir kundegrunnlag. Der hvor bussene, langs Schweigaards gate, i dag slipper av og på passasjerer kunne vi heller åpnet for butikk- og restaurantdrift.

Tenk hvilket potesiale som finnes på bakkeplan i denne solfylte gata. Jeg tror noe av utfordringen for nabolaget ikke ligger i bygget selv, men innholdet i det og de resterende delene av den store trafikkmaskinen som sperrer den delen for gjennomgang mot Oslo S og overgangene mot sjøen.

Så, derfor er mitt forslag:

1. Ikke riv (det er for dyrt, og er unødvendig) Bygg på det vi har, evt. bygg høyere og riv deler av det nærmest Akerselva (Oslo Plazasiden)

2. Bli kvitt Akershus fylkeskommune(eller Viken om du vil), få inn driftere med ambisjoner

3. Riv trafikkmaskinen med påkjøringsramper, du trenger ikke en gammeldags motorvei gjennom Grønland

4. Åpne Akerselva hele veien til sporområdene ved Oslo S," skriver Åsmund Strand Johansen.

Selv vet jeg ikke hva som er klokt eller mulig. Hva mener du? Kjør gjerne debatt!

Kommentarer   

+1 #1 Aage Reitan 09-06-2018 07:46
Jeg tror også at det er unødvendig å rive bygningsmassen. Bussterminalen er funksjonell. Skap liv i de tomme forretningene, lag et spennende handelsliv igjen. Titusenvis av folk går gjennom korridorene hver dag, de er i bruk som gangveier. Fjern det dårligste ved bygningsmassen kontoriseringen.

Bruktmarked ?, gi folk muligheten til å sette opp boder der, kafeer og restauranter som møter folk på veien.
#2 Daniel Sonne Juliussen 09-06-2018 10:30
Veldig bra! Enig i punktene. Pkt. 3 er vel allerede en snakkis, så spørs om ting ikke kommer litt mer på gli når veiene rundt trafikkmaskinen begynner å forsvinne! :)
#3 Marius Hofseth 09-06-2018 11:10
Det er vel ingen veier som skal forsvinne her? Så lenge bussterminalen ligger der den ligger må Nylandsbrua bli, ellers kommer ikke bussene inn eller ut!
+1 #4 Hanne Jonassen 09-06-2018 12:39
Galleri Oslo ligger som en demning på tvers av et naturlig utluftingsdrag som følger Akerselva og som er viktig for ventileringen av Oslo som helhet.
Å rive Galleriet (deler eller hele) vil kunne øke den naturlige drenasjekorrido ren som følger elveleiet, og dermed kunne bedre luftkvaliteten i området - særlig i vinterhalvåret på dager med begrenset vind.
Så ja, jeg synes det ville være fornuftig å se nærmere på riving av Galleriet.
Akerselva må i tillegg åpnes opp så langt det lar seg gjøre, samt omlegging av gatenettet og dagenes bussterminal må til.
#5 Mads Wam Schneider 09-06-2018 18:45
Riv! Den ligger som en mur mellom Schweigaards gate og Grønland. Bygg heller flere, men noe høyere, slik at vi får åpnet opp mellom de to nevnte stedene :)
#6 Sigmund Knag 11-06-2018 04:46
Den veldig lange blokken ligger som en sperre i Oslo og samvirker overhodet ikke med byen. Den må deles opp slik at der oppstår tverrgater og passende korte kvartaler. Det må være minstekravet. Og det holder ikke å lage tunneller (passasjer) gjennom bygget. Man må skjære bort biter av det.

Og i fremtiden må ikke Oslo kommune tillate at utbyggere slår sammen kvartaler på den måten som ble gjort her. Lange kvartaler strider mot alt vi vet om byutvikling.
#7 Per Østvold 11-06-2018 08:00
Hvis Akerselva med grønnstruktur skal gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparke n til sporområdet - og det sier "alle" at de ønsker - må både Galleri Oslo og Nylandsbrua rives.
Riv både Galleri Oslo og Nylandsbrua! www.osloelveforum.org/.../
#8 Marianne Moltke-Hansen 12-06-2018 08:22
Det er lite bærekraftig å planlegge med en kort "levetid" for bygninger - å rive og bygge nytt. Er det ikke mulig å rehabilitere bygget og finne en ny bruk for det? Bedre for miljøet og bedre for byen å slippe så mange byggeplasser.

You have no rights to post comments