Byestetikk

Tryvannstårnet må tas i bruk

Tryvannstårnet  må tas i bruk

Tryvannstårnet står der, tomt.

Tryvannstårnets publikumsgalleri ligger 60 meter over bakkenivået. Herfra kan man se til Gaustatoppen og over på svensk side i klarvær. Publikumstårnet har vært stengt siden 2005 av brann- og rømningshensyn. Nå er også øvrig aktivitet i Tryvannstårnet avsluttet, og tårnet stengt.

Historien bak Tryvannstårnet strekker seg tilbake til 1867, da det første tårnet på Tryvannshøyden ble etablert. Dagens tårn er det fjerde i rekken, ble tegnet av arkitekten P. A. M. Mellbye og sto ferdig i 1962. Byggingen ble utført av staten, og eiendomsretten til tårnet ble overført til Oslo kommune etter ferdigstillelse.

Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, har forvaltningsansvar for tårnet. Den eneste brukeren av tårnet i det siste har vært utleie til Norkring. Etter at FM-nettet ble slukket, har Tryvannstårnet ikke lenger noen funksjon for tele, forsvar eller kringkasting, og Telenor (Norkring) sa opp sin avtale om bruk av tårnet den 31.12.2017.

Byantikvaren mener tårnet har høy verneverdi, både i kraft av sitt arkitektoniske uttrykk, sin posisjon i fortellingen om landets teknologiske utvikling og som et av Oslos mest kjente landemerker.

For å avklare tårnets tilstand, herunder vedlikeholdsetterslep og behov for framtidig vedlikehold, ble Rambøll Norge AS engasjert på oppdrag fra Bymiljøetaten. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig.

Tryvannstårnet kan ikke bare stå og forfalle. Jeg mener kommunen bør inngå en langsiktig leieavtale med en privat aktør som kan utvikle tårnet ved å reåpne utsiktsplattformen kombinert med kultur, mat og drikke. Hva tenker du?

Kommentarer   

+1 #1 Martin Kvist 16-07-2018 07:35
Et fornuftig og godt forslag. Dette kunne jo bli en flott attraksjon i Oslo, med kort vei til det store grusvei-nettet sør i Nordmarka. Infrastruktur er på plass til å ta imot mange besøkene, og det er annen næringsaktivite t her allerede. Mye bedre ide enn å bygge utsiktsplattfor m på Vettakollen (og bedre utsikt)!
#2 Kari Støren 16-07-2018 08:07
Helt enig ! Savner å ta med tilreisende gjester opp i tårnet og vise Oslo med tilliggende herligheter derfra:)
+3 #3 Anders Kvammen 16-07-2018 08:23
Det er et nydelig tårn!

Jeg tegnet en gang en plakat for å bevare Tryvannstårnet! Bruk den gjerne!

vartoslo.no/.../...
+1 #4 Kari Støren 16-07-2018 08:44
Jeg er derimot litt skeptisk til at det skal bli servering der. Har det vært det tidligere ? Syns det er så mye "kommers" overalt. Liker at noe av det litt enkle,funksjona listiske får komme til sin rett, uten for mye markskrikersk reklame.
#5 Asbjørn Aas 16-07-2018 19:12
Jeg er imot. Hvorfor skal vi bevare et digert tårn uten funksjon? Trenger vi dette? Jeg vet ikke hvor høyt de høyeste antennene står, men man får dekka høydebehovet med metallmaster med vaierforankring er de fleste andre steder idag. Vil ikke penger som ønskes brukt til å bevare tårnet gå på bekostning av andre prosjekter?
#6 Per Norseng 16-07-2018 20:43
Jeg synes dette er en god tanke, Ivar, men selvsagt litt avhengig av kostnadene. Og jeg er uansett helt enig med Byantikvaren i at tårnet er verneverdig.
#7 Terje Sundgot Hansen 17-07-2018 05:08
Tårnet må bevares, brukes og benyttes på en hensiktsmessig måte til glede for byens borgere, turister og for næringer innenfor media, teknologi og kommunikasjon.
#8 Kjetil Kjernsmo 15-04-2021 20:27
Har dette kommet noe videre? Det bør jo skje noe snart... Jeg synes også T-banen bør forlenges langs eksisterende trase og så inn i fjellet under, slik at det blir et fullverdig kollektivtilbud helt fram til Tryvannsåsen med tårnet alpinanlegget og de andre mulighetene er oppe.

You have no rights to post comments