Byestetikk

Akershus festning tilbake til byen og folket

Akershus festning tilbake til byen og folket

Jeg har på vegne av SV tatt initiativ til at bystyrerepresentanter fra SV (Trine Dønhaug og Ivar Johansen), Ap (Victoria Marie Evensen) og MDG (Beate Habhab) har sendt fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre: "Byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning." Begrunnelsen vi gir er:

Det er viktig å få til mer byliv i Oslo sentrum. I dag er Akershus festning et historisk og militært område med lite folkeliv. I løpet av de neste årene bør festningen gradvis åpnes for folk og utvikles som en ny bydel med handel, kultur og folkeliv. 

En av de rikeste og mest spennende delene av byen vår er i dag fredet og også et operativt forsvarsanlegg som det ikke finnes noen militær begrunnelse for å opprettholde i Oslo sentrum. Inntil 2023 huser festningen også Statsministerens kontor. Akershus festning bør i fremtiden utvikles som Oslos nye bydel: Festningsbyen.

Viktig og spennende byutvikling er allerede underveis i områdene rundt, både i Kvadraturen og på Vippetangen. Og kommunen selv har kjøpt Myntgata 2. Det er et stort potensial for at festningsbyen på en bedre måte enn i dag kan inngå som en levende del av Oslo sentrum.

I andre deler av Oslo kan Forsvaret få tidsriktige og funksjonelle kontorer til de operative institusjonene. I for eksempel Groruddalen eller Oslo sør vil dette kunne gi et positivt tilskudd til bydelen. Samtidig vil økt byliv i Festningsbyen kunne gi flere besøkende og mer oppmerksomhet om de historiske museene og festningens rike militære historie.

En utvikling av Festningsbyen vil kreve svært strenge og gjennomtenkte reguleringsbestemmelser, som aktiv bruk og en levende bydel samtidig som verneverdier ivaretas på en god måte.. Stat og kommune vil måtte jobbe tett sammen etter omforente mål.

Å gi Akershus festning til byen og folket er en av de mest spennende byutviklingsmulighetene som fins i Oslo. Det er Staten, gjennom Forsvarsbygg, som sitter på nøkkelen til å muliggjøre Festningsbyen. 

Kommentarer   

-1 #1 HELGE S. LØKKE 08-07-2018 13:48
Merkelig med dere SF/SVere, ikke mye vaktbikkjer dagsavisen.no/.../...

da dere helt fra starten (ti år etter Stalins død) har tatt side mot våre demokratiske venner og allierte, med full støtte de verste despotier.

Folkemordere, som gjerdet og murte inne sine egne borgere i fattigdom og undertrykkelse. Det må jo ha vært stort å leve i et land med kristen kulturarv, kapitalisme (som betaler den store lønningen din).

Det er de land flykter til - fra hvor kommunister og islamister styrer. De siste elsker SVer, fordi de ikke erkjenner det fri autonome indidvid. De skal være statens eiendom, uten tros (kristen) eller ytringsfihet. Hva slags vaktbikkje har du vært?

#2 Leif W. Erichsen 09-07-2018 07:53
Festningen må åpnes opp med tilgang fra rådhusbryggen/h avnepromenaden. Forslag til hvordan sendt OH ifm leieavtale for skurene. Rulletrapp i fjellet opp fra jernbanetunelle n og til kommandørbolige n sikrer bedre og lettere tilgang + tyngdepunkt-eff ekt på havnepromenaden som jo bare er asfalt nå....
#3 Karina Buchanan 18-07-2018 02:15
Så lenge man ikke ødelegger de vakre brosteinene eller bygger noe annet der, så er boder , og benker mm ett godt forslag.

You have no rights to post comments