Byestetikk

Storbritannia: Folkevalgte anbefales å si nei til stygg arkitektur

Storbritannia: Folkevalgte anbefales å si nei til stygg arkitektur

Den regjeringsoppnevnte britiske kommisjonen "Building Better, Building Beautiful" anbefaler britiske kommuner å si nei til stygg arkitektur i byutviklingsprosjekter. Hva som er stygt eller vakkert bør avgjøres av befolkningen. Kommisjonen har som oppdrag å fremme en stedsutvikling som er i samsvar med lokale kvaliteter og befolkningens estetiske preferanser, slik at det kan bli større oppslutning om fortetting og boligbygging.  

Leder for kommisjonen er Nicholas Boys Smith. Han er direktør for tenketanken Create Streets, som fremmer byutvikling på stedets og befolkningens premisser. De har gjennomført en rekke holdningsundersøkelser som viser at flertallet blir mer positive til fortetting hvis arkitekturen respekterer og viderefører eldre byggeskikk som folk verdsetter.  

I vinter talte Nicholas Boys Smith på et offentlig møte om byutvikling i Oslo Gamle Rådhus. Arrangør var INTBAU Norge.Hør foredraget her.

Les mer om dette i det britiske tidsskriftet Architects' Journal.

Audun Enghs oppfordring er at den norske regjeringen bør iverksette tilsvarende tiltak for å sikre at utbygging skaper minst mulig konflikt.

Kommentarer   

#1 Audun Engh 20-07-2019 15:43
Her kan man lese mer om den britiske regjeringen kommisjon for å fremme vakker arkitektur i samsvar med befolkningens ønsker, med formål å øke oppslutningen om påkrevet boligbygging. Man kan også åpne pdf av den 94 sider lange rapporten kom kommisjonen nylig offentliggjorde , med anbefalinger til britiske byer om nye prosesser for planlegging og medvirkning. Her har vi mye å lære i Norge. gov.uk/.../...
#2 Audun Engh 20-07-2019 15:47
Her kan du se videoopptak av foredraget til Nicholas Boys Smith, direktør i Create Streets, i Oslo gamle Rådhus sist vinter. . - youtu.be/aIIgSf8RAo0

You have no rights to post comments