Byestetikk

Aggressiv reklame må fjernes, hvis ikke vanker det bot

Reklameforsøpling må fjernes, hvis ikke vanker det bot

En rekke gårdeiere i Oslo sentrum har ulovlig satt opp store reklameskjermer med bevegelig tekst og bilder. På mitt initiativ aksjonerte Plan- og bygningseaten for et år siden med pålegg om fjerning av den ulovlige reklamen.

Nå trapper kommunen ytterligere opp. Er ikke reklamen fjernet innen 1. april vanker det tvangsbøter.

E24 skriver blant annet:

"I en rekke butikker sentralt i Oslo er utstillingsvinduene utstyrt med skjermer som viser levende reklame ut mot publikum i gaten.

Dette er ulovlig, ifølge Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, som nå har pålagt en rekke næringsdrivende å fjerne installasjonene, deriblant DNB.

Bakgrunnen for dette er at Sosialistisk Venstrepartis (SV) Ivar Johansen kontaktet PBE og ga en oversikt over nærmere 30 forretningsdrivende som bryter skilt- og reklameplanen i kommunen."

Selv sier jeg blant annet dette til avisa: "– Dette representerer en svært aggressiv markedsføring, og en forsøpling av det offentlige rom. Som byvandrer skal du tvinges til å bli oppmerksom på reklamen, med pågående virkemidler som lyd og bevegelig bilde, sier han."

Tips Plan- og bygningsetaten dersom du selv ser ulovlig reklame.