Byestetikk

Akershus festning tilbake til byen og folket

Akershus festning tilbake til byen og folket

I 2018 tok jeg et initiativ i Oslo bystyre for det jeg kalte "økt byliv på Akershus festning," ved at representanter for SV, Ap og MDG sendte fram dette forslaget til behandling i bystyret: "Byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning." Forslaget ble begrunnet i at i dag er Akershus festning et historisk og militært område med lite folkeliv. I løpet av de neste årene bør festningen gradvis åpnes for folk og utvikles som en ny bydel med handel, kultur og folkeliv. Initiativet fikk enstemmig støtte i bystyret.

I går ble rapporten "Økt byliv på Akershus festning" overlevert til byrådet. Kort oppsummert foreslår den en rekke grep for å gjøre en av Oslos desidert største destinasjoner betydelig mer tilgjengelig. Og tiltrekke seg langt flere mennesker. Ukjente underjordiske ganger, hypermoderne formidling, flere serveringssteder og åpne porter. Slik skal Akershus festning fylles av liv. Et anslag er at dagens 1,6 millioner besøkende kan makses til 2,5 med de nye forslagene.

Rapporten er laget av representanter fra Oslo kommune ved Byantikvaren, Kulturetaten, Utdanningsetaten og Plan- og bygningsetaten, Oslo Havn, Forsvaret, Forsvarsbygg og Stiftelsen Akershus kunst og kultur.

Spennende at mitt initiativ jobbes videre med, på en lang vei mot realisering. 

You have no rights to post comments