Byestetikk

Hausmania: Kulturhus møter veggen

Graffitiveggene rundt Hausmania må vekk, ellers trekker Oslo kommune støtten. Noen steinkast unna får Freia lov til å male en hel gavlvegg med reklame.

Striden om graffitiveggen rundt kulturhuset Hausmania handler mest av alt om hvilke grupper - og hvilken smak - som skal få prege bybildet. Oslo kommune praktiserer nulltoleranse overfor tagging, som ifølge deres egen nokså uklare begrepsbruk også inkluderer graffiti - et av hip hop-kulturens fremste visuelle uttrykk. Overfor reklame, derimot, er myndighetene svært velvillige, i hvert fall når det kommer til utenlandske reklamegiganter. I neste måned setter JC Decaux opp 55 reklametårn i Oslo sentrum, mens Clear Channel har fått sette opp 60 frittstående montere. Slik får private foretak berike seg på kommunal grunn - uten at byen får noe igjen. Kommunens resolutte krav til kulturhuset Hausmania om å fjerne graffitiveggen, vitner i beste fall om kritisk mangel på skjønn, skriver Lotte Sandberg i Aftenposten.

"Betaler det Kraft Foods-eide Freia for den kunstneriske utsmykkingen på Schous plass? Hvis ja, ville Hausmania kunne få beholde sin kunstvegg dersom de betalte for dette? Eller sagt på en annen måte; er det kommersielle hensyn som gjør at Freia får foreta kunstnerisk utsmykning av en bygård på Grünerløkka?", spør Ivar Johansen i et spørsmål han har sendt fram til byrådet.

Les i NRK: Hausmania må rydde opp
Les om bakgrunn på Indymedia.no


Ivar Johansen har sendt fram følgende spørsmål til Byrådet:

Byrådet
herVedr. graffitti


Jeg leser i media at byrådet har gitt beskjed til kulturhuset Hausmania om at dersom de ikke fjerner en graffitivegg inne i kulturhusets bakgård vil kommunen trekke tilbake en støtte på kr. 100 000.

Samtidig leser jeg at Freia og en kunststudent skal få pryde en stor vegg med Freiareklame på Schous plass.

I den anledning ønsker jeg å stille noen spørsmål:


1.
Hva er begrunnelsen for byrådets initiativ og press overfor Hausmania?


2.
Betaler det Kraft Foods-eide Freia for den kunstneriske utsmykkingen på Schous plass?
Hvis ja, ville Hausmania kunne få beholde sin kunstvegg dersom de betalte for dette?

Eller sagt på en annen måte; er det kommersielle hensyn som gjør at Freia får foreta kunstnerisk utsmykning av en bygård på Grünerløkka?


3.
Graffiti er en del av en ungdomskultur som eksisterer i de fleste byer. Mange andre byer har opprettet egne lovlige vegger hvor ungdom kan utfolde seg gjennom denne kunst- og ytringsformen. Er byrådet innstilt på å opprette slike vegger i Oslo?


4.
I denne sammenheng er det nærliggende å trekke frem det forhold at kapitalkrefter kan kjøpe seg plass i det offentlige rom og betale for ytringer/budskap der (jfr avtaler med det franske JCDecaux og det amerikanske Clear Channel), mens frivillige organisasjoner og kulturarrangører som kunngjør sine arrangementer med beskjedne oppslag bøtelegges av kommunen.

Er byrådet innstilt på å iverksette tiltak som bedrer et økonomisk fattig organisasjons- og kulturlivs muligheter til å kunngjøre sine aktiviteter i bybildet?


Oslo, 1. juli 2005

Med hilsen


Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen