Byestetikk

Reklametårnene: Tar saken med Byrådet

Reklametårnene: Tar saken med Byrådet

Hafslund tar seg svært god tid med å installere reklamefrie nedstigningstårn. Nå planlegges det å la en prototype stå oppe i ett år før produksjonen startes. Aftenposten skriver: "Først vil Hafslund at denne skal stå på gaten i ett år, før de setter i gang produksjon av resten av tårnene. De vil vite hvordan den reagerer på vind, vær og veisalt og hvordan den fungerer som nedstigningstårn."

Vi risikere altså at prototypen står oppe i et år, og at Hafslund konkluderer med at det ikke tåler veisalt. Imens fortsetter JCDecaux å tjene penger på å selge reklame i tårnene som Oslo kommune kjøpte for 40 millioner kroner.

Jeg tar saken opp med Byrådet, og ber om at følgende spørsmål besvares overfor bystyret:

"For 2 år siden betalte Oslo kommune 40 millioner for å kjøpe seg ut av tabben med Hafslunds reklametårn. Rimelig framdrift på realisering skulle da tilsagt at tårnene forlengst var fjernet, og erstattet. Men av Aftenposten kan det se ut som at tårnene fortsatt skal stå en god stund: først skal Hafslund bruke et år på å sjekke om prototyp på nye tårn tåler vegsalt. Jeg merker meg at JCDecaux fortsatt får selge reklame i tårnene vi til nå har brukt 40 millioner offentlige kroner på å bli kvitt.

Spm 1: Gir kommunens utkjøpsavtale med Hafslund ubegrenset tid på å realisere avtalen?

Spm 2: Hva gjør/har Byrådet gjort for å sikre at tårnene blir fjernet snarest mulig?"

Byrådsstøtte: Kommunen bør håndheve større del av politivedtektene selv

Byrådsstøtte: Kommunen bør håndheve større del av politivedtekteneJeg har reist spørsmål overfor Byrådet om ikke Oslo kommune selv bør ta over ansvaret for å håndheve større del av politivedtektene, og da særlig vedtektenes § 3.1: "På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted."

I svar til bystyrets finanskomite svarer byrådslederen: "Byrådet er i utgangspunktet positivt innstilt til også å la § 3.1 omfattes av en kommunal håndheving, og vil derfor utrede spørsmålet nærmere og komme tilbake til bystyrets organer med dette." Det er bra!

Les mitt opprinnelige bloggoppslag
Les Byrådets notat til finanskomiteen

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?Fra SVs side har vi sendt fram forslag til bystyret om at Fridtjof Nansens plass og Borggården gjøres bilfri og blir en åpen plass med kafeer, restauranter og lekeplass for barn.

Når Bystyret for omlag ett år siden behandlet gatebruksplanen ble det satt som et mål at det skal bli enda mer attraktivt for befolkningen å oppholde seg i byens sentrum. Byens sentrum skal gi folk positive og spennende opplevelser, og positive byopplevelser. Et levende sentrum med gode møteplasser, med en blanding av butikker, serveringssteder, kulturinstitusjoner, byhistorie og spennende arkitektur. Fridjof Nansens plass bør stenges for biltrafikk og hele plassen bør gjøres om til en hyggelig samlingsplass/torg for byens befolkning, der butikker, serveringssteder og lekeplass for barn kan være noe av plassens tilbud til folk i byen.

Mange byer i Europa har denne type torg og "piazzaer", som er svært attraktive samlingssteder for både tilreisende og byens egen befolklning.

Jeg har spurt om hva Oslo Handelsstands Forening (OHF) mener, og de understreker: "OHF gjentar at politikerne bør prioritere parkeringshus under plassen først."

Hva mener du? Deler du Handelsstandsforeningens syn?

Les Handelsstandsforenings oppslag på nettsidene deres
Les mer om forslaget


Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?

Fridtjof Nansens plass som en bilfri piazza?Sammen mine bystyrekollegaer Marianne Borgen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal har jeg sendt fram forslag til bystyret om at Fridtjof Nansens plass og Borggården gjøres bilfri og omgjøres til en åpen plass med kafeer, restauranter og lekeplass for barn.

Mange byer i Europa har denne type torg og "piazzaer", som er svært attraktive samlingssteder for både tilreisende og byens egen befolklning.

Fridtjof Nansens plass kan bli et hyggelig og levende pusterom, for besøkende i byen. Vi tenker oss at en bilfri plass, kan brukes til lek for barn, uteservering, butikker og ulik kulturaktivitet, slik en bl.a. har i Londons Covent Garden.

Hva synes du om forslaget?
Les hele forslaget nedenfor.

Midgardsormen

MidgardsormenMidgardsormen skal snart bukte seg langs nedre del av Akerselva mot Bjørvika. Du har kanskje sett forberedelsene? Fra Kuba på Grünerløkka og helt ned til Vaterland på Grønland er gangveien langs elva sperret av for å gjøre plass til anleggsmaskiner og gravearbeid.

Hvis du går langs elva fra studentsiloen på Kuba i retning Grønland, vil du først passere under Ankerbrua med de fire flotte bronsestatuene av Dyre Vaa, og deretter under Nybrua der Trondheimsveien starter. Noen titalls meter lenger sør gjør elva en sving ned mot Vaterland og Grønland. Her vil de færreste bevege seg etter at mørket har falt på. Selv på dagtid er det mørkt og trist. Det er et sted for narkoomsetning og annen kriminalitet. Mange av husene skriker etter vedlikehold. Akkurat her skal Midgardsormen krysse elva. Det betyr at hele vestsida av elva ned mot Vaterland skal graves opp. I dag finnes det ingen gangvei på denne sida av elva. Men når anleggsmaskinene fyller pukk over Midgardsormen, kan det anlegges en helt ny gangvei. Tegningene er laget med  gangveier, flytebrygge, gangbroer over elva, ny belysning og parkmessig opparbeiding av elvebredden.

Det er helt uforståelig for Grünerløkkas befolkning at byråd Ola Elvestuen kan si nei til å virkeliggjøre disse planene. Sett i sammenheng med regningen på 1,3 milliarder kroner for Midgardsormen, som blant annet skal sikre kloakkanlegg for luksusleilighetene i Bjørvika, snakker vi tross alt bare om småpenger. Vi har en unik sjanse til å gjøre nedre del av Akerselva til et flott rekreasjonsområde til glede for byens østkantbefolkning. Men da må Elvestuen snu!, skriver Per Østvold, leder av bydelsutvalg Grünerløkka (SV) i Dagsavisen.

Munch

Munch- Hovedflyplassen skulle ligge på Hurum
- Operaen skulle ligge på Vestbanen

Det er så mange flyttevedtak som aldri ble realisert. Av og til har det vært klokt med en modningsprosess som har skapt nye vedtak. Operaen er vel f.eks. et slikt?

Ingen skal være i tvil om hvordan jeg stemmer i dagens bystyremøte. SV har gått til valg på at Munchmuseet skal ligge på Tøyen, 15 minutters gange fra Bjørvika, og knutepunkt for alle T-baner. Turistene finner fram til Frognerparken, Bygdøy og endog Holmenkollen. Danmarks mest besøkte kunstmuseeum ligger en times reise utenfor København.

Jeg stemmer i henhold til det jeg har lovet velgerne. Realiseringen av dette skal vi sloss for.

Men det viktigste av alt: Vi må raskt få på plass nye lokaler for Munch-samlingen. En steds-diskusjon kan ikke skygge for dette hovedmålet.

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på EkebergBystyret behandlet i går 2 lovlighetsklager på bystyrets vedtak i denne saken, før saken går  videre til Fylkesmannen.

Jeg var på utenlandsferie og fraværende da finanskomiteen og bystyret behandlet denne saken i august.

Når finanskomiteen nå har behandlet og innstilte overfor bystyret på lovlighetsklagene la jeg inn følgende protokollmerknad i finanskomiteen:

"Komiteens medlem Ivar Johansen (SV) er skeptisk til den avtale bystyret har vedtatt vedrørende Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg – uavhengig av de spørsmål lovlighetsklagene reiser.

Dette medlem tar imidlertid bystyrets vedtak til etterretning.

Dette medlem ser det som nyttig at KOFA og Fylkesmannen vurderer bystyrets behandling og vedtak."

Skogsskulpturpark på Ekeberg: Hva bør bystyret mene?

Skogsskulpturpark på Ekeberg: Hva bør bystyret mene?Byrådet har lagt fram forslag for bystyret om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes.

Forslaget er omstridt.

Motstanderne er krystallklare: "Vi aksepterer ikke at Oslos politikere tar fra oss Ekebergskogen for at milliardær Christian Ringnes skal få kommersialisere området. Ekebergskogen er den siste sentrumsnære skogen Oslo har. En fredet plett, en oase, med trær, blomster og fuglekvitter. Dette må bevares."

Mens Byrådet har motsatt standpunkt: – Ekeberg er meget viktig for byens grønne profil og nærmiljøet. Dette skal ivaretas samtidig som området gjøres tilgjengelig som rekerasjonsområde for mange flere, og tilføres den attraksjonen en skulptur- og kulturminnepark er for byen, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen. Inntil 80 skulpturer skal plasseres i grøntområdet samtidig som natur og landskap skal ivaretas.  – Ekeberg skulptur- og kulturpark er en gave til Oslos befolkning fra Christian Ringnes, noe vi er svært takknemlige for, sier byråden.

Jeg er usikker på hvilket standpunkt jeg skal ta når saken behandles i bystyret. Tar gjerne i mot innspill her på siden, i kommentarfeltet under.

Les om planene på kommunens nettsider
Les byrådets forslag til avtale
Les byrådets forslag til reguleringssak

Tvilsom plakat-juss

Tvilsom plakat-jussHovedstaden har et betydelig problem med forsøpling av det offentlige rom. F.eks. skjemmende lysreklame eller J C Decaux's glassmontere som sperrer byens fortauer. Dette synes det sittende Byrådet er helt OK, for dette er jo kommersielle aktører som kjøper seg plass. Byrådet er derimot bekymret for plakatklistere, gjerne fattige konsertarrangører som ønsker å markedsføre sine arrangementer. Dette "problemet" kunne fått mye av sin løsning med offentlige - lovlige - plakattavler. Bystyret har ønsket dette, men jeg tror knapt Byrådet har fått på plass en eneste offentlig plakattavle.

Byrådet har ønsket å bøtelegge de som ulovlig henger opp plakater, men jussen har stoppet dem: Det er kun mulig å ilegge gebyrer til den personen som har satt opp plakaten, og som da altså må tas på fersk gjerning. Nå tror Fr.P-byråd Jøran Kallmyr at han har funnet løsningen: Få inn en formulering i politivedtektene om at dersom ikke en fysisk person blir observert ved overtredelsen, er arrangør eller tjenestetilbyder som nevnes på plakaten å anse som ansvarlig.

Dette er naturligvis en juridisk tenkning som ikke holder. Byråden mener altså at jussen er slik:

- hensatte bilvrak, med ukjent eier: send regningen til f.eks. Volvo-konsernet
- tyggegummiflekkene på gata: send regningen til f.eks. Wrigley's
- gamle aviser som flyter: send regningen til f.eks. Aftenposten
- matrester, f.eks. pølser: send regningen til f.eks. Leiv Vidar AS

Sånn er nok ikke jussen.

Fjordbyen for de rike

Fjordbyen for de rike"Da debatten om fjordbyen raste for 20 år siden, ble vi lovt at frigjøringen av arealer i Oslo havn skulle åpne byen mot fjorden – i en miks av bolig, rekreasjon og næring til glede for hele Oslos befolkning. For å avfeie kritikken fra venstresida mot at sterke kapitalkrefter skulle få innflytelse over utviklingen, ble vi forsikret at «alle» ville få anledning til å bo langs vannkanten. Eller som det heter i Fjordbyplanen: «For å lykkes må det skapes en bred forståelse av Fjordbyen som et byutviklingsprosjekt med et boligtilbud og andre aktiviteter egnet for alle befolkningsgrupper».

Nå forsvarer byplanleggerne seg med at dyre boliger er nødvendig for å finansiere fellesarealene lang kaikanten. Og at vi som ikke er millionærer, må nøye oss med å nyte utsikten og en pils langs kaikanten. Jeg er ikke overbevist," skriver Per Østvold i Dagsavisen.

Ny strid om Hausmania?

Ny strid om Hausmania?Ypper Fr.P og Høyre-byrådet til ny strid om Hausmania? Rett nok har Byrådet sitt på det tørre når de nå forbereder salg av mesteparten av Hauskvartalet; byrådet har formelt sett fullmakt til å selge. Men det er grunn til å minne om den reguleringsplan bystyret har vedtatt, og som forutsetter at dette skal være et byøkologisk kulturkvartal. Når Byrådet nå forbereder salg har jeg bedt byrådet klargjøre hvordan en ved et eventuelt salg skal ivareta reguleringsplanens forutsetning om ”byøkologisk kvartal” og de kulturaktiviteter bystyret har ønsket å sikre i dette kvartalet. Les mer under.