Byestetikk

Voksensamfunnets tagging

Det er en stigende erkjennelse for at omgivelsene påvirker vår opplevelse av trivsel. Fra Oslo kommunes side er det i gang en rekke tiltak for å bedre det visuelle bybildet, og hvordan det offentlige rom skal få en god estetisk utforming. Aldersgruppen voksne forsøpler bybildet med glorete reklameskilt, boards og skjemmende reklame, skriver Ivar Johansen i en artikkel i Dagsavisen.

Graffitti: Noen refleksjoner

Det er særs mange i bydelene som er mektig indignert over de reklametårn, boards og annen reklame som dynger ned lokalmiljøet deres. I det spørsmålet gis ikke bydelsutvalgene engang uttalerett. Bydelene kan altså si ja, men like gjerne nei, til graffiti, men den kommersielle grafitten får de ikke lov å mene noe som helst om. Den gir kommunens fagetat og Byrådet tillatelse til uten skrupler. For ”når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer", skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Skilt- og reklameplanforslag foreligger

Oslo skal være en levedyktig by der også moderate mengder skilt og reklame bidrar til byens næringsliv, byliv og særpreg. Tilgjengelighet for alle i byrommene skal ivaretas gjennom lokalisering og plassering av skilt og reklame og  det skal sikres god estetisk utforming av innretningene.” Dette er Plan- og bygningsetatens endelige forslag til mål for den skilt- og reklameplanen som er sendt fram til politisk behandling, med basis i en omfattende høringsrunde. Det er nå Byrådet som skal fremme sak for vedtak i bystyret.

Les etatens anbefalingsdokument
Les Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer – plandokument og kart
Les planens kartvedlegg
Les Bemerkninger ved offentlig ettersyn

Les kommentater fra aksjonen Stans!no

Mye reklame — lite plan

Kravet om en reklameplan for Oslo er like gammel som debatten om byromsreklame. Etter 15 år ligger det endelig et utkast på bordet. Den er en stor skuffelse, skriver Åse Brandvold, Byen vår og Audun Myhra Bergwitz, redaktør for Vreng.

Reklameplakater med lyd: Støyforurensning

Oslo har fått reklameplakater med lyd. Reklameselskapet JCDecaux har satt opp reklameplakatene blant annet på Stortorget, og lyden slås på og av med jevne mellomrom. SVs Ivar Johansen mener dette er lydforurensing og forsøpling av byrommet.

- Jeg synes det er en grotesk invadering av det offentlige rom. Hele krigen om forbrukernes oppmerksomhet har antatt bulemiske former. Mer og mer. Råere og råere, sier Kjell Terje Ringdal, seniorrådgiver i Dinamo PR.

Les på NRK Østlandsendingens nettsider
Les på NRK Kulturnytts nettsider
Les mer i VG
Les mer i Aftenposten
Les lederartikkel i Aftenposten

Flanørens fall

Det foregår en kolonialisering av det offentlige rom. Franskmenn og amerikanere har i all hemmelighet invadert 22 byer og kommuner. Hvem tror politikerne egentlig det er som eier byen? spør Unn Conradi Andersen i Dagbladet.


Les mer i Dagbladet

Høyre-politiker i Oslo advarer Bergen mot reklame

Mandag diskuterer Bergens-politikerne om de skal tillate reklamefinansierte bysykler, toaletter og leskur. Nå kommer det en kraftig advarsel - fra Oslo. En så særpreget by som Bergen må holde seg unna byreklamen, mener Høyre-politiker i Oslo, Torill Fiskerstrand. Hun sitter i bystyret og byutviklingskomiteen og er svært lite fornøyd med hvordan hovedstaden ser ut i reklamejungelen.


Les mer i Aftenposten

Fattige kommunar sel seg til reklamen

Meir reklame i gatene er prisen 21 norske kommunar betalar for å sleppe vedlikehaldsutgifter. Oslo er overbelasta med reklame, seier Peter Butenschøn, som sjølv var med på å innføre ordninga. I desse dagar er Bergen og Drammen kommune i ferd med å bestemme seg for om dei skal signere kontrakt eller ikkje med reklameselskapa.

Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV, har eit klart råd å gje politikarane i Bergen og Drammen: – Ein må alvorleg vurdere om ein skal seie ja i det heile tatt. Dersom ein skal seie ja, må ein setje grenser på volumet på reklamen, og på kor reklamen skal stå, seier Johansen til avisa Dag og Tid.

Les mer i Dag og Tid

Reklamekritikk mot politikerne

Politikerne måtte tåle mest kritikk på Norsk Forms debattmøte om reklameflommen i Oslo. Også fra de to store reklamefirmaene. Det manglet ikke kritikk mot hverken reklamemengden eller selve prinsippet om å bruke det offentlige rom som betalingsmiddel - "det kommersielle kvelertaket på byen", kalte fagdirektør Iacob Heiberg i Norsk Form fenomenet. Til og med byråd Grete Horntvedt (h) innrømmet at politikerne ikke var helt klar over hva de sa ja til da de vedtok å bytte sykler og leskur mot reklame på kommunal grunn.


Les mer i Aftenposten