Byestetikk

Privatisering av byrom: Oslo blir mindre tilgjengelig

Det demokratiske perspektivet er på vei ut av den offentlige byplanleggingen. Gjennom økende privatisering av offentlige rom blir de demokratiske arenaene svekket. Vi bygger ned kvaliteten på de offentlige rom og skaper halv-private møteplasser for de menneskene vi liker å omgå oss med. Det har blitt sagt at Tjuvholmen er en ”gave til Oslos befolkning”, men hvor tilgjenglig blir området egentlig? Offentlige rom har en demokratisk verdi idet de er åpne for alle og gir rom for mangfold og ulike former for ytringer i samfunnet. Det er en tendens i dag til at demokratitanken om åpenhet og frihet blir nedprioritert i forhold til behovet for sikkerhet og trygghet. En oppfatning om økende kriminalitet fører til at tidligere åpne byrom blir avstengt eller kontrollert slik at ikke alle lenger er like velkomne, skriver arkitekt Maren Hersleth Holsen.


Les mer

Byantikvaren synes det blir i meste laget: Reklameflom skremmer

Sykler med reklame, sykkelstativer med reklame - og reklame på leskurene. Byantikvaren frykter tilfeldig plassering av reklame over hele byen. 350 sykler og 50 leskur  med reklame skal plasseres ut i Oslo i begynnelsen av mai. Sykkelstativer er allerede på vei ut i gatene. I tillegg kan byen få en rekke "trafo-tårn" med reklame. Summen av alt dette blir for sterk kost for byantikvaren. -Det kan bli kolossalt mange reklameflater i byen. Vi mener at reklamen vil gripe inn i bybildet. Det blir for mye, for tungt og for skjemmende, sier informasjonsansvarlig Nils Anker hos byantikvaren.


Les mer i Aftenposten

Reklamen tårner seg opp i Oslo

Er du lei av de tilgrisede "trafotårnene" i Oslos gater? Nå kan de bli større, renere - og dekket av reklame. -Meningsløst, mener designeksperter. Viken Nett  har 215 nedstigningstårn til sine trafostasjoner, som det nå er aktuelt å bygge om til høyere, reklamefinansierte tårn. Rektor ved Kunsthøgskolen Peter Butenschøn reagerer. -Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar, sier han. Han ser ingen grunn til å bytte ut tårnene som allerede er i byen.

Les mer i Aftenposten

Vil rydde opp i skiltjungelen

Årlig blir det satt opp rundt 8000 posters, skilt eller lysreklamer i Oslo sentrum. I fjor hadde bare 114 nødvendig godkjennelse fra kommunen. Nå krever SV at loven må håndheves.  -Vi ser at reklame er ganske dominerende og ofte glorete og ødeleggende i bymiljøet. Loven er i praksis satt ut av spill, sier SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen. - Oslo kommune arbeider med å få forståelse for betydningen av en estetisk helhet i bybildet. Delen som omhandler reklame, har de glemt å fokusere på, sier Johansen, som sammen med Knut Even Lindsjørn har fremmet et privat forslag som ble behandlet i bystyret onsdag. Her krever de at loven håndheves. -Alt tyder på at dette forslaget har bred politisk tilslutning. Vi vil selvsagt følge opp et slik vedtak og gripe fatt i den ukulturen som nå finnes i Oslo, sier byrådsleder Erling Lae.

Null-toleranse mot ulovlig oppsatt reklame

Oslo har allerede null-toleranse mot tagging, en politikk skapt av det borgerlige byrådet og som SV har vært svært skeptisk til. Nå vil SV's Ivar Johansen og Knut Even Lindsjørn ha slutt på voksensamfunnets "tagging": ulovlige oppsatte skilt og reklame og estetisk forurensing fra kommersielle aktører. Stygge og ulovlig oppsatte skilt og reklamer er et stort problem i bysentrum.

Samtidig foreslås det innførert en forenklet saksbehandling både for kommunen og søker; dersom kommunen etter at søknad er innsendt – og skriftlig bekreftet mottatt - ikke har gitt innsigelser innen 4 uker anses søknaden automatisk for innvilget  – Dette er et fantastisk forslag. Er det noe vi har ventet på er det en forenklet søknadsprosess, sier administrerende direktør Toivo Møller Pettersen i Clear Channel Norway, den største aktøren i bransjen.


Les forslaget

Les Dagbladet om temaet

Tilbyr å pusse opp skoletoaletter mot reklameplass på doveggen

Reklamefirmaet Clear Channel tilbyr seg å betale oppussing av toalettene på Oslo-skoler. Det eneste de krever tilbake er å få sette opp reklame på skolebygningene. Slitne toaletter med nesten uholdbare sanitærforhold har lenge vært et problem på flere skoler i hovedstaden. Da Aftenposten Aften satte fokus på problemet i februar, sa hovedverneombud ved Oslo-skolen, Knut Myhrer, at det er ille at barn holder seg hele dagen fordi sanitærforholdene er dårlige. Dette vil Toivo Møller Pettersen, administrerende direktør i Clear Channel gjøre noe med, og tilbyr Oslo-skolene penger til oppussing mot at reklamefirmaet hans får lov til å sette opp reklame på skolebygningene. I sitt brev til byrådsavdelingen for kultur og utdanning skriver han at en rekke skoler har betydelig potensial for utplassering av reklame rettet mot forbrukere på veien.

Les mer i Aftenposten

Forsøpler fasadene

- Forbudt reklame voldtar Oslo, hevder arkitekt Morten Kerr. Vi tok en runde i hovedstaden for å finne grelle eksempler - og vi trengte ikke lete lenge. - Forretningene tror det gjelder å skrike høyest og bruke mest mulig grelle farger. Mellom 70 og 90 prosent av reklameskilt for forretningsvirksomhet og annet i Oslo og omegn er ulovlig oppsatt. Sivilarkitekt Morten Kerr mener det syndes hemningsløst. Bare ti prosent søker om tillatelse.


Les mer i Dagbladet

Hafslunds nedstigningstårn: Byrådet bruker ikke sitt handlingsrom

Fylkesmannen mener Oslo Kommune har brukt feil lovanvendelse for å fjerne lysreklametårnene, og byrådet famler videre. Som aksjonen Stans.no har påpekt, og som advokatfirmaet Haavind Vislie dokumenterer i sin uttallelse av 13. desember 2007, har Byrådet et betydelig handlingsrom som de ikke benytter:

Den kommersielle graffitti

Bystyret har hatt til behandling spørsmålet om leiekontrakt mellom Oslo kommune og Hausmania, og med mye offentlig oppmerksomhet, særlig om graffitti. I denne byen er slik at vi i praksis har full-toleranse for grafitti. Bare du er godt midlet, og selger kommersielle produkter, kan du kjøpe deg godt synlige plasser i bybildet, og totalt prege det meste av Oslo sentrum. Om du vil reklamere for bikini-kledde Hennes & Mauritzdamer, Coca Cola eller Mazda. Og selv om disse ofte er hengt opp uten den nødvendige tillatelse fra kommunen, tolereres denne kommersielle grafittien. Byrådet sitter relativt passivt og bivåner ulovlighetene, skriver Ivar Johansen i Østkantavisa.

Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Knut Even Lindsjørn (SV) vedrørende null-toleranse-kampanje for ulovlig oppsatt skilt og reklame

Det er påfallende det sterke engasjement byrådet har mot ungdommens tagging, sett i forhold til det totale fravær av engasjement og tiltak byrådet – og kommunen – har mot det jeg vil kalle voksensamfunnets tagging: Glorete og forsøplende reklame som dominerer deler av denne byen, og mange ganger uten noen sans for estetikk og form. En av forskjellene fra taggingen og graffittien er at denne reklame involverer sterke markedskrefter, sa jeg bl.a. i bystyret.