Eldreomsorg

Ansatte i omsorgstjenester som stjeler fra brukerne

Ansatte i omsorgstjenester som stjeler fra brukerneHøyesterett har presisert kommunens ansvar der kommunalt ansatte, for eksempel i hjemmetjenestene, stjeler fra uskyldige eldre og funksjonshemmede. Fra Oslo kjenner vi fra de senere år saker hvor det beviselig er sannsynliggjort eller dokumentert at kommunalt ansatte i bydelstjenestene har stjålet penger eller andre verdier under utførelse av sin jobb innen pleie- og omsorgstjenestene. Bl.a.  verserer det avskjedelsessaker for rettsapparatet.  Høyesteretts dom nå gjelder et tyveri fra en gang mellom 2003 og 2005, og hvor Trondheim kommune er pålagt å dekke tapet.

Kommunen er den sterke og ressurssterke part, og jeg mener at kommunen skal gjøre rett og sjel for seg ved å gjøre eldre og funksjonshemmede som har vært utsatt for svik fra kommunalt ansatte skadesløse. Etter min oppfatning handler dette om anstendighet, ved at tjenestemottakere i hjemmetjenesten som de siste 5 år er blitt utsatt for tyveri skal behandles i samsvar med Høyesteretts dom. Bystyrets flertall ville det annerledes. Fr.P. ønsket å støtte forslaget, men ble instruert av byråd Kallmyr om at det fikk de ikke lov til.

Uverdig behandling av eldre

Uverdig behandling av eldreHver dag ligger 30 - 50 ferdigbehandlede pasienter på Ullevål sykehus istedenfor å skrives ut. Prislapp: 40 millioner kroner i året. - Det er én viktig årsak til opphopingen av ferdigbehandlede pasienter - at det lønner seg. Ikke for fellesskapet, ikke for Helse-Norge, ikke for det enkelte sykehus og ikke for pasienten. Men det lønner seg for kommunen, sier direktør ved Ullevål universitetssykehus, Tove Strand til VG. Hun mener kommunen har sterke interesser i å parkere eldre og skrøpelige pasienter på sykehus.
Det er Fr.P. som sitter med byråden i Oslo som har ansvaret for denne politikken.

Les mer

Sykehjemsbeboere får heretter ferdigmat

Sykehjemsbeboere får heretter ferdigmatDet kommunale foretaket "Kommunal Konkurranse Oslo KF" - ved storkjøkkenet på Økern - leverer varmmat til en rekke av Oslos sykehjem, samt brødmat til skoler. Gjennom mange år har det vært fokus på betydningen av at eldre får tilstrekkelig og ernæringsmessig riktig mat. Derfor har det vært riktig av kommunen å produsere egen varmmat, framfor ferdiglaget mat fra eksterne leverandører. Mattilsynet påpekte i våres hygieniske svakheter ved matproduksjonen og at Kommunal konkuranse KF manglet faglig kompetanse og ledelse til å drive kjøkkenet. Nå legger de altså ned og kjøper tjenester utenfra for å oppfylle inngåtte kontrakter. Men har noen regnet på hvilke merkostnader dette påfører Oslos sykehjem, og hvorvidt dette er lønnsomt i en totaløkonomisk sammenheng, og ikke minst: de faglige og ernæringsmessige konsekvenser? Er dette igjen en konsekvens av at utskilling av enheter til konkuransebedrifter faller heller dårlig ut for kommunen?

Fr.P-styrt eldreomsorg: Sykehjemmene får stryk

Fr.P-styrt eldreomsorg: Sykehjemmene får stryk5 år har Fr.P. styrt Oslos eldreomsorg, og Oslos innbyggere oppsummerer resultatet i en større undersøkelse: bare én av ti er fornøyd med sykehjemmene i Oslo. Sammenlignet med de andre større byene kommer hovedstaden dårligere ut når det gjelder helseområdet og sosiale forhold.

- Skal jeg si dere hva det verste er? Maten! I går fikk vi stekte pølser som var så salte at jeg ikke kunne spise dem, hvisker Astrid Wold (82) med et skjelmsk smil. Hun bor på Stovnerhjemmet, et kommunalt sykehjem lengst øst i Groruddalen i Oslo.

Skal man ta Oslo-folk på ordet, står det skralt til her og på de andre 55 sykehjemmene i hovedstaden. Storbyundersøkelsen om helse- og sosialtilbudet i landets fire største byer plasserer Oslo nederst på alle statistikkene. Og "ansvarlig" byråd Listhaugs kommentar er typisk: i stedet for å erkjenne sitt eget ansvar skylder hun på pressen! Ikke en bitteliten antydning engang om det kan ha sammenheng med at byrådet ikke har kompensert tilstrekkelig med penger og stillinger for den økte pleietyngden hos sykehjemsbeboerne.

Les mer i Aftenposten

Sykehjem: Kvalitet ikke viktigst

Sykehjem: Kvalitet ikke viktigst"Flere private sykehjem ligger høyest oppe på rankinglisten når det gjelder kvalitet og trivsel. Grefsenhjemmet, Ammerudlunden sykehjem, Sagenehjemmet, Paulus sykehjem, Ensjøtunet bo- og servicesenter og Hovseterhjemmet et utmerkede eksempler," skrev en Høyrepolitiker i media i fjor høst. I en artikkel dagens VG understreker jeg at siden da er Ensjøtunet varslet nedlagt, og drifterne av Paulus sykehjem og Hovseterhjemmet er fratatt driftsansvaret gjennom anbud. I den Høyre/Fr.P-styrte kommune er det ikke kvalitet som er avgjørende for hvem som skal pleie byens eldre.

Mer ensomme om sommeren

Mer ensomme om sommerenNår familien reiser på ferie, blir mange eldre alene og ensomme igjen hjemme. Stadig flere kjøper sosial kontakt. En time med sosialt samvær koster rundt 350 kroner hos alle firmaene Dagsavisen har vært i kontakt med. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det nå flere enn noen gang som bor alene. Eldre er i klart flertall. En av tre i aldersgruppen 67 til 79 år bor alene, for dem over 80 år er det dobbelt så mange. En undersøkelse fra 2005 som psykolog Kirsten Thorsen i NOVA, har gjort konkluderer med at den stadig økende andelen eldre fører til at det vil bli flere ensomme i årene framover.

Les mer i Dagsavisen

Ventet halvannet år på sykehjemsplass

Ventet halvannet år på sykehjemsplass Esther Johnsen (90) gleder seg til å komme på sykehjem etter å ha levd tilnærmet isolert i leiligheten sin i halvannet år.  Hun ligger på sofaen i leiligheten sin i tredje etasje uten heis. Hun ligger ofte der med øynene lukket. Slitasjegikten i hofter og knær gjør det vondt å bevege seg. Etter at synet begynte å svikte og hun ble nesten helt blind, kan hun ikke lenger lese eller se på TV. Selv små ting som å finne ting i kjøleskapet er blitt vanskelig. Rullatoren står på stuegulvet, men uten hjelp kommer hun seg ikke ned trappene og ut. For 1 1/2 år siden bestemte Esther seg for at hun ikke kunne bli boende alene. Da søkte hun sykehjemsplass, skriver Dagsavisen. Det tok halvannet år før hun fikk plass.

Og typisk for den Fr.P./Høyrestyrte Oslo: Dengang hun søkte om sykehjemsplass ble hun tildelt hjelpetilbud på for lavt nivå, omsorgsbolig, og dermed kunne man dengang anse sykehjemsplass-søknaden som ferdigbehandlet. På dne måten kan derfor ansvarsfraskrivelsesbyråden Sylvi Listhaug skryte av at Oslo nesten ikke har venteliste på sykehjemsplass.

Les mer

Høyesterett om hjemmehjelpstyveri: Kommunen erstatningsansvarlig

Høyesterett om hjemmehjelpstyveri: Kommunen erstatningsansvarligEn enstemmig Høyesterettsdom fra onsdag avklarer kommunens ansvar der hjemmehjelperen stjeler verdier i hjemmet til brukeren. En kommunalt ansatt hjemmehjelper i Trondheim stjal i 2005 minibankkortet og pinkoden til en eldre kvinne, og tappet deretter kontoen til kvinnen for 310.000 kroner. Banken varslet om saken etter at det var foretatt flere store kontantuttak. Den 35 år gamle hjemmehjelpen ble senere dømt til sju måneders fengsel. Hun ble også dømt til å betale erstatning, men har ikke hatt midler til å betale tilbake pengene. Familien gikk da til erstatningssak mot Trondheim kommune fordi de mente kommunen som arbeidsgiver måtte holdes erstatningsansvarlig, og en enstemmig Høyesterett fastslo at kommunen var erstatningsansvarlig. En klok avgjørelse, som også må ha konsekvenser for Oslo kommunes regelverk og praksis.

Les dommen

Fikk ikke hjelp på sykehjem

Da Else Konstanse Johansen (90) falt ut av sengen på sykehjemmet, gikk det to dager før personalet tilkalte lege. – Helt normalt, sier institusjonssjefen ved Akerselva Sykehjem. – Jeg er redd det brer seg en kynisme blant folk som jobber med eldre på sykehjem. At de eldre blir vurdert som en dyrebestand de skal kvitte seg med, sier informasjonssjef Dag Bredal i Seniorsaken.

Les mer i Dagsavisen
Les uttalelse fra Seniorsaken

Sykehjemsboere betaler 350 kr timen for friluft

Sykehjemsboere betaler 350 kr timen for friluftAnne Marie Gjerde (84) er en av mange sykehjemsbeboere i Oslo som betaler 350 kroner i timen for å komme ut i friluft.  Sitter du i fengsel, har du lovfestet rett på én times luftetur om dagen. Ved endel sykehjem i Oslo kommer du deg kanskje ut i solen et kvarter i uken. Å tilfredsstille hver sykehjemsbeboers behov, klarer vi ikke med de ressursene vi har i dag, sier oversykepleier Nina Martinussen ved Cathinka Gulberg-senteret på Lovisenberg.

Les mer
Les mer her også