Eldreomsorg

Omsorg med stoppeklokke

"Haakon Lie (99) sitter i godstolen, mens hjemmehjelperen strever for å vaske ferdig innen de 25 tilmålte minuttene.

Hjemmehjelper Per-Audun Moen må holde tidsskjemaet. Derfor er det umulig for ham å rekke en kaffekopp eller en prat med den gamle Ap-høvdingen. - Det er for jævlig, vet du. Dette er omsorg på akkord, fnyser Haakon Lie.- Du kan jevnføre med det Stalin kalte kvotering. Du måtte hver dag nå din kvote, og aller helst overskride den. Den nesten 100 år gamle Haakon Lie bor fortsatt i sitt eget hjem. Han er smilende og solbrun, men alderen krever sitt. Han har rullestol og rullator innenfor rekkevidde.En gang i uken kommer hjemmehjelperen. I vedtaket fra Nordstrand bydel i Oslo har han fått tildelt hjemmehjelp i nøye tilmålte minutter", skriver VG.

Stoppeklokke: for hjemmehjelpsbrukere eller sosialbyråder?

Oslos bydeler er nå i ferd med å innføre stoppeklokke-skjemaet som brukes i hjemmetjenestene i bydel Nordstrand. Det synes Høyre og Fr.P. er OK.

Men når bystyret truer med innføre stoppeklokke, tidsfrister, for en Fr.P-byråd som ikke makter å sende fram for bystyret de saker hun har varslet er svaret hennes: ”- Hvis de vil ha sakene fram så fort som de nå sier, vil de få dårlige saker”.

"Sosialbyråd Margaret Eckbo vil – for sitt eget arbeid – ha tilstrekkelig tid, for å sikre kvalitet, men for hjemmehjelpebrukerne er det annerledes. Stoppeklokke-skjemaene fra bydel Nordstrand er nå i ferd med å bli innført for hjemmetjenesten i alle Oslos bydeler, som en konsekvens av den markeds- og kommersialiserte omsorgen Høyre og Fr.P. sloss for. Jeg tror jeg vil foretrekke stoppeklokke og tidsfrister for den oppegående Fr.P-byråden framfor stoppeklokke for hjemmehjelperen som skal gi 99-åringer omsorg", skriver Ivar Johansen.

Stoppeklokke-hjelp: De eldre og deres hjem gjøres til en vare

Vedtaket om offentlig hjelp til Haakon Lie hjerteskjærende. Det blir så tydelig at eldreomsorgen er blitt produksjon. Den eldre og hennes hjem gjøres til en vare som skal vedlikeholdes akkurat nok hver uke. Den menneskelige faktor er eliminert så godt det lar seg gjøre.

Høyre-toppene Erna Solberg og Erling Lae har allerede vist i VG hvor vanskelig det er å argumentere i mot Haakon Lies historie. De har forsvart tidsskjemaene med at hjemmehjelpstjenesten er blitt mer effektiv enn den var. Da man ikke målte noe som helst, viste det seg at en stor del av hjemmehjelperens arbeidstid var såkalt uproduktiv. Det er sikkert riktig, men Lae og Solberg klarer ikke en gang å overbevise Høyres egne veteraner om nødvendigheten av å drive systemet til en slik ytterlighet. Selv advokater og konsulenter har rubrikker i sine skjemaer der de kan føre opp tid brukt på tilsynelatende unyttige ting. Det har ikke de offentlige hjemmehjelperne, skriver kommentatoren Aslak Bonde i Morgenbladet.


Les hele artikkelen fra Morgenbladet
Les spm. fra Bymisjonen: Hvem passer på at Otto får legehjelp?

Konkurranseutsetting gir ikke bedre kvalitet

Tidligere var argumentet for konkurranseutsetting og privatisering at en skulle spare penger. Så ble argumentet at det var et virkemiddel for å heve kvaliteten. Men så viser det seg at heller ikke det virker:

Asplan Viak har undersøkt 5 sykehjem i Oslo og Akershus. To av sykehjemmene i undersøkelsen er offentlige, tre er private. I tillegg til å dokumentere at beboerne er mest fornøyd, forteller undersøkelsen at liten forskjell det er på de private og de offentlige sykehjemmene. Dette bekreftes også av en tilsvarende undersøkelse for alle Oslos sykehjem.

Les mer om undersøkelsen

Reelt brukervalg: Ubyråkratisk hjemmehjelpstilbud til de over 80 år

La alle over 80 år, uten behovsprøving, få tildelt 4 hjemmehjelpstimer pr. måned, og hvor den eldre selv kan definere hva hjelpen brukes til. En slikt ubyråkratisk prøveprosjekt i 2 bydeler foreslår Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen i et forslag de har framsendt for behandling i Oslo bystyre. Dette er brukervalg og valgfrihet med reelt innhold, og ideen er hentet fra et tilsvarende prosjekt i Stockholm.

Stortingets behandling av regjeringens omsorgsmelding

Stortingets helse- og omsorgskomite har ferdigbehandlet regjeringens omsorgsmelding. Og det er hyggelig når en enstemmig komite ordrett støtter Ivar Johansens forslag til hva som skal være hovedfokuset ved utforming av tjenestetilbudet: Det skal

- ivareta fleksibilitet og raskt imøtekomme brukernes endrede hjelpebehov
- sikre færrest mulig hjelpere til den enkelte bruker og hjelpere som kjenner brukeren og dens behov
- gi brukeren mer innflytelse over når hjelperen skal komme
- gi brukeren mulighet til å påvirke både hva som skal gjøres, og hvordan.

Mislykka omsorgsreformer

Eldreomsorga er ikkje betre i dag enn den var for tretti år sidan, meiner sosiologiprofessor Kari Wærness. Moderniseringa av dei offentlege omsorgstenestene har lenge vore på gale spor, ifølge Wærness, som har forska på offentlege omsorgstenester sidan slutten av 1970-talet. Ho meiner at det er på høg tid å reformere sektoren nedanfrå. Dette bør gjerast ved å bygge på kunnskapsressursane til dei røynde arbeidarane i førstelinja som framleis finst i dei offentlege omsorgsorganisasjonane. Den kjende sosiologen meiner at vi bør forkaste dei økonomiske modellane som no dominerar under namnet «New Public Management». Og få ein slutt på at eldreomsorga druknar i byråkrati.

Les mer

Gir med ene hånda, tar igjen dobbelt med den andre

Høyre/Fr.P- byrådet i sin raushet ”gir” med den ene hånda 12 millioner i økt bistand til byens eldre og funksjonshemmede, og samtidig tar hun med den andre hånda tilbake 22 millioner. Engang var Fr.P. partiet ”til sterk nedsettelse av skatter og avgifter”, men i dag er det partiet som ønsker økt skatt på sykdom. Dette i motsetning til SV som ønsker økt skatt på rikdom, skriver Ivar Johansen.

Husokkupant ....

Hvis du nekter å reise hjem, og insisterer på fortsatt å bo på Adamstuen Sykehjem
Rehabiliteringshjemmet, så er du husokkupant. Dette var sluttreplikken til konsulenten fra bydel St. Hanshaugen til en 79 år gammel dame, som lider av benskjørhet, reumatisme, leddgikt, balanse- og lungeproblemer.