Eldreomsorg

Eldreomsorg i Oslo får stryk-karakter

Oslo tilbyr sine eldre et langt dårligere pleie- og omsorgstilbud enn landsgjennomsnittet, viser ny forskning. Mangel på alternativer gjør at byens eldre havner for tidlig på sykehjem - og blir værende der. Tilbudet på kommunale pleie- og omsorgsboliger for eldre i hovedstaden er under halvparten av landsgjennomsnittet. Dessuten vurderes hjelpen til gjøremål, som personlig hygiene, mat og mating, tilsyn og praktisk hjelp, ved slike boliger som utilfredsstillende 3-4 ganger så ofte som ved tilsvarende boliger i resten av landet. I tillegg får det medisinske faglige tilsynet dobbelt så ofte utilstrekkelig karakter.

Valgfrihet, eller tilstrekkelig helsehjelp?

Oslo Høyres Erling Lae, Fabian Stang og Michael Tetzschner fronter i Dagbladet 16. juli valgfrihetsdebatten, bl.a. for brukerne av hjemmehjelpstjenesten. ”Å frata noen denne valgfriheten er å redusere kvaliteten på tilbudet og i ytterste konsekvens er det et bidrag til minsket livskvalitet for den eldre,” skriver de.  Ivar Johansen reagerer.

Det som først og fremst er ”et bidrag til minsket livskvalitet for den eldre” er utryggheten om ikke å få hjelp når den tid kommer at skrantende helse gjør at en blir avhengig av bistand for å klare seg. Og ikke minst: tilstrekkelig hjelp. Det er dette som er hovedproblemet i Oslo, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Les artikkelen
Les Bård Folke Fredriksens svar
Les Ivar Johansens svarreplikk

For svak eldreomsorg i Oslo

For svak eldreomsorg i Oslo. Det mener forsker Ivar Breivik. Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder satsing på eldreomsorg. Det er også 3000 færre eldre som mottar hjelp i hjemmet i dag enn det var i 1998.Det viser en rapport Norsk institutt for by- og regionforskning har laget for Pensjonistforbundet. Forskerne anslår at Oslopolitkerne må bruke 1,3 milliarder kroner mer på tjenester for de eldre i hjemmet, dersom de skal ta igjen landsgjennomsnittet.

Krass kritikk mot eldreomsorgspolitikken

- Politikerne bedriver en politikk i eldreomsorgen som øker presset på sykepleiere og øvrig fagpersonell, samtidig som den faglige kvaliteten reduseres.

Det mener professor Halvard Vike, som rett ut sier at eldreomsorgspolitikken har fått et mer systematisk, hyklersk preg. - Pleiepersonalet gjøres ansvarlig for å realisere for lav kvalitet og sviktende pleie fordi politiske ansvarlige ikke ser seg råd til nødvendig kompetanse, sier Vike, i en pressemelding.

I rapporten «Velferdspolitikk ved reisens slutt» leverer han og medforfatter Heidi Haukelien krass kritikk rettet mot politikerne. Politisk loves og vedtas det stadig økende brukerrettigheter. Men kravene til ytelser er større enn ressursene som stilles til rådighet, sier Vike.

Les mer
Les rapporten

Stoppeklokkeomsorgen

Stoppeklokkeomsorgsskjemaene i Oslos hjemmetjenester representerer en uverdig omsorg. Jeg har forståelse for at bydelene må ha eksakte vedtak på hva slags hjelp den enkelte skal ha, eller at hjemmetjenesten må gi tidsestimater. Det det først å fremst er grunn til å reagere på er de helt urealistisk knappe tidsestimatene, som ikke gir åpning for å gi omsorg.

Byens beste sykehjem.....

Fr.P-politikerne Carl I Hagen og Sylvi Listhaug har besøkt Ammerudlunden Sykehjem, som nå er blitt partiets fyrtårn og beviset på at konkurranseutsetting og privatisering gir bedre kvalitet. Men ikke uten grunn reagerer ansatte ved andre sykehjem i denne byen. Kommunen er villig til å betale for en bemanning ved dette sykehjemmet som langt overgår de kommunale sykehjemmene. Og det er klart at det skaper mer fornøyde beboere.

En helhetlig eldreomsorg

En forutsetning for å få en helhetlig omsorg er at vi har en tilstrekkelig omsorg. Terskelen for hjelp er nå i Oslo uakseptabel høy. Det forhold at Statens tilsynsmyndighet, Fylkeslegen i Oslo, tar til følge praktisk talt alle klager fra Osloinnbyggerne, tyder på at Oslos innbyggere under Høyre og Fr.P.s ledelse ikke engang får innfridd lovens krav om ”tilstrekkelig helsehjelp”, sa jeg bl.a. i min innledning på et debattmøte i regi av Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Eldreomsorgsbløffen

Byrådet styrker bydelenes budsjett med 160 millioner kroner i forhold til budsjettrammene for inneværende år, skryter byrådet i en pressemelding. Og i samme pressemelding skryter byrådet at at det blir 550 nye sykehjemsplasser neste år.