Eldreomsorg

Stoppeklokkeomsorgen

Stoppeklokkeomsorgsskjemaene i Oslos hjemmetjenester representerer en uverdig omsorg. Jeg har forståelse for at bydelene må ha eksakte vedtak på hva slags hjelp den enkelte skal ha, eller at hjemmetjenesten må gi tidsestimater. Det det først å fremst er grunn til å reagere på er de helt urealistisk knappe tidsestimatene, som ikke gir åpning for å gi omsorg.

Byens beste sykehjem.....

Fr.P-politikerne Carl I Hagen og Sylvi Listhaug har besøkt Ammerudlunden Sykehjem, som nå er blitt partiets fyrtårn og beviset på at konkurranseutsetting og privatisering gir bedre kvalitet. Men ikke uten grunn reagerer ansatte ved andre sykehjem i denne byen. Kommunen er villig til å betale for en bemanning ved dette sykehjemmet som langt overgår de kommunale sykehjemmene. Og det er klart at det skaper mer fornøyde beboere.

En helhetlig eldreomsorg

En forutsetning for å få en helhetlig omsorg er at vi har en tilstrekkelig omsorg. Terskelen for hjelp er nå i Oslo uakseptabel høy. Det forhold at Statens tilsynsmyndighet, Fylkeslegen i Oslo, tar til følge praktisk talt alle klager fra Osloinnbyggerne, tyder på at Oslos innbyggere under Høyre og Fr.P.s ledelse ikke engang får innfridd lovens krav om ”tilstrekkelig helsehjelp”, sa jeg bl.a. i min innledning på et debattmøte i regi av Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Eldreomsorgsbløffen

Byrådet styrker bydelenes budsjett med 160 millioner kroner i forhold til budsjettrammene for inneværende år, skryter byrådet i en pressemelding. Og i samme pressemelding skryter byrådet at at det blir 550 nye sykehjemsplasser neste år.

Eldreomsorg i Oslo; offentlig omsorgssvikt

"I vår bydel, Frogner, ble det tidligere i år vedtatt at alle Hjemmetjenestens brukere heretter skulle få rengjøring kun hver tredje og ikke annenhver uke som før. Forut for dette ble bruken av vikarer og ekstrahjelper, hvilke Hjemmetjenesten er helt avhengig av, strammet inn. (Dess flere midlertidig ansatte, jo billigere drift.), skriver Steingrímur Njálsson.

85-åring med betydelige helseproblemer skrives ut fra sykehjem

Med magesår, svakt hjerte og til dels omfattende psykiske problemer ble Eddy Enger (85) mandag sendt hjem fra Smestad sykehjem i Oslo. Kommunen mener Eddy kan ta vare på seg selv. Etter at Engers kone døde for to år siden, er enkemannens helse blitt stadig dårligere. Det siste halve året er han flere ganger blitt innlagt på Diakonhjemmet sykehus i Oslo med blodmangel, blødende magesår og akutt hjerteinfarkt. I et brev Engers fastlege sendte til sykehjemmet for to uker siden, heter det: «Enger er meget gammel, og man kan ikke forvente noen bedring i situasjonen hans. Jeg vil på det sterkeste fraråde at det gjøres ytterligere forsøk med utskrivelse fra hjemmet. Han bør definitivt prioriteres for fast sykehjemsplass.»