Eldreomsorg

Sykehjemsplassene Kristelig Folkeparti ikke vil betale

Sykehjemsplasser i Oslo står ledig, samtidig som sterkt hjelpetrengende venter på plass. Byrådet foreslår at bydelene skal fratas ansvar for drift av sykehjem, og støttes av Kr.F: Det er riktig, som Kr.Fs Ann Kathrine Tornås skriver i Aftenposten aften 30. mars: "Sykehjemsplasser blir stående ledige, samtidig som vi vet at hjelpetrengende i denne byen sårt trenger plassene." Tornås sin observasjon er riktig, men hennes årsaksbeskrivelse er særs mangelfull. I det markedssystem Kr.F. lenge har lovprist, kjøp- og salg av sykehjemplasser ,er at det er en forutsetning for at ledige sykehjemsplasser blir tatt i bruk er at det finnes bydeler som har penger å kjøpe for.

Kr.Fs medisin er at ”det er på høy tid at kommunen sentralt overtar administrasjonen av Oslos sykehjemsplasser”, men problemet forbli det samme: Kr.F. vil ikke gi bydelene tilstrekkelig budsjettmidler til å kjøpe plassene, skriver Ivar Johansen bl.a. i Aftenposten.

Les artikkelen i Aftenposten