Eldreomsorg

Langerud sykehjem tvangslegger eldre

"Eldre i Oslo er svært godt fornøyd med sykehjemstilbudet. Brukerundersøkelsen som er gjennomført med personlig intervju av 800 beboere og telefonintervju av 1000 pårørende viser svært gode resultater. 87 prosent av beboerne sier de er fornøyd. Byråd for Velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo, er svært fornøyd med de resultatene som denne undersøkelsen viser", het det i en pressemelding fra byrådet 6. desember i fjor.

"Beboere på Langerud sykehjem på Skullerud får ikke være oppe mer enn 5 til 6 timer om dagen. Bemanningen på sykehjemmet er så dårlig at eldre ikke får den omsorgen de har krav på, sier kommunerevisor Frits Eriksen: – På grunn av lav bemanning i forbindelse med sykefravær, hender det at beboere blir liggende fram til middagstid og blir lagt veldig tidlig, ved 18-tiden. Forholdene på toaletter og dusjer kan oppleves som uverdige. Og hygienen er så dårlig at den kan føre til at de eldre får infeksjoner," het det bl.a. i et oppslag i NRK Østlanssendingen 7. februar 2005.

Langerud sykehjem var blant de sykehjem som kom ut blant de aller beste i beboerundersøkelsen i høst, med en bruketilfredshet blant beboerne på hele 96 %, mens altså en forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjonen viser at sykehjemmet kanskje er blant byens dårligste. Dette burde være en alvorlig tankevekker for flere om verdien av slike kvantative beboerundersøkelser.

Les NRK Østlandssendingens oppslag om Kommunerevisjonens rapport