Eldreomsorg

Urovekkande gode resultat

Brukerundersøkingar viser at bebuarar på norske sjukeheimar gjennomgåande er svært nøgde. Men er dei eigentleg det? Les mer i Sykepleien