Eldreomsorg

De syke og de med bistandsbehov skal betale mer

”Byrådet bes fremme sak om ”Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring i dagliglivetsgjøremål” (FOIII) hvor renhold skilles fra praktisk hjelp og bistand". Dette vedtok bystyrets borgerlige flertall torsdag 11. desember, mot SV, Arb.p. og RVs stemmer. Personlig assistent-ordningens hovedperspektiv er reell brukerstyring. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine egne behov og prioriteringer. Innenfor de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem hun/han vil ha som hjelper, hva assistenten skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.

Den tenkningen som overnevnte vedtak representerer er nesten det motsatte: vel, du kan få beholde den friheten, men noe av assistentens tidsbruk må du da - som en konsekvens av dine valg- betale for selv. En tenkning om hva som er verdig, ikke-verdig tidsforbruk. Nå skal det regnes på renhold. Neste gang handling? Banktjenester? Kino? Denne tenkning slår mest ekstremt ut i forhold til BPA, men vil også øke egenbetalingsnivået for hjemmetjenester til øvrige brukere.. Heldigvis er dette foreløpig bare et vedtak om utredning, men snart vil forslaget ligge på bordet. Her har ikke minst brukerorganisasjonene et pedagogisk arbeid å gjøre i forhold til Rådhuset.

Les om byrådets opprinnelige forslag

You have no rights to post comments