Eldreomsorg

Terskelen for høy for å få sykehjemsplass

Byråd Torger Ødegaard (H) mener det i dag er overskudd på sykehjemsplasser i hovedstaden. "- Betyr det i praksis at alle som er pleietrengende, skal få plass? - Ja, det gjør det. Det er en oppnevnt nemnd som i hvert enkelt tilfelle avgjør hvem som har behov for sykehjemsplass," sa Ødegaard til VG tidligerere i høst. Helse- og sosialombud Petter Holm understreket imidlertid at listen ligger for høyt for hvem som blir tildelt en sykehjemsplass i kommunen: "- Ut ifra de klagene jeg får, er det ting som tyder på at det er altfor strengt å få en plass", sa Holm.

Dette bekreftes nå av fylkeslegen, og eksemplifisert med bydel Hellerud. Fylkeslegen har imøtekommet flere klager fra sykehjemssøkere i bydel Hellerud i år, noe som betyr at søkere har fått avslag på søknad om sykehjemsplass i strid med lovens bestemmelser. Terskelen for å få sykehjemsplass har vært for høy. Årsaken til at det har vært stilt så strenge krav har vært bydelens budsjettsituasjon. Bydelen er en av flere bydeler som ligger an til å gå betydelig i underskudd i år. "- Bydelen har nok gått litt for langt i noen saker", sier lederen av den lokale klagenemnden i bydelen.

Les byrådens uttalelser i VG