Eldreomsorg

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valg

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valgByrådet har et mantra om valgfrihet. Hva med de rundt 90 eldre som aktivt valgte Paulus sykehjem fordi de satte pris på den driftsfilosofi og det miljø Kirkens Bymisjon klarte å skape?  Er det å respektere de eldres eget valg når byrådet i konkurranseideologiens ånd setter en strek over det hele, kaster Bymisjonen på gata og påtvinger de eldre det internasjonale, kommersielle firmaet Attendo Care? Dette er å umyndiggjøre de eldre. Dette er å neglisjere de eldres eget valg, sa jeg bl.a. bystyret i dag behandlet en bystyremelding om fremtidens eldreomsorg.

Dette er det innlegget jeg holdt:;

Denne meldingen inneholder svulstige ord.

Bare hør f.eks. på denne: "Byrådet vil ha en varm, verdig og valgfri eldreomsorg".
Hva betyr det?  Hva er en "varm" eldreomsorg?
Er skillet i norsk eldreomsorg mellom de som vil ha en kald og varm eldreomsorg?

Noe nærmere innhold er det når byrådet skriver at de vil bygge på prinsipp om "myndiggjorte brukere og valgfrihet". Men mantraet om valgfrihet blir ofte klisjeer uten innhold.

For er det partimantraet om konkurranse og marked som har førsteprioritet, eller er det brukernes eget valg? Respekterer Byrådet de eldres eget valg også der dette kommer i konflikt med byrådets konkurransepolitikk?

Hva med de rundt 90 eldre som aktivt valgte Paulus sykehjem fordi de satte pris på den driftsfilosofi og det miljø Kirkens Bymisjon klarte å skape?  Er det å respektere de eldres eget valg når byrådet i konkurranseideologiens ånd setter en strek over det hele, kaster Bymisjonen på gata og påtvinger de eldre det internasjonale, kommersielle firmaet Attendo Care?

Dette er å umyndiggjøre de eldre.

Dette er å neglisjere de eldres eget valg.

Det er når byens innbyggere møter en slik avstand mellom de svulstige ord og den faktiske hverdag at en skaper politikerforakt.

Les fra bystyrets behandling


Bystyret behandlet samtidig også en sykehjemsbehovsplan.

I den sammenheng holdt jeg dette innlegget:

Det snakkes her, naturlig nok,  om kvalitet.

For beboere ved sykehjem er den aller viktigste kvalitetsressurs tilstrekkelig bemanning. At en har en bemanningsfaktor som er tilstrekkelig til at de eldre kommer opp før langt på formiddagen, tid til å bistå til at de eldre kommer ut av bygningen, tid til tilstrekkelige rehabiliteringstiltak. Og bo på sykehjem skal være noe annet enn passiv oppbevaring.

Det første året jeg kom inn i dette bystyret fremmet det daværende Høyrebyrådet forslag om å redusere bemanningen med alle byens sykehjem ut fra begrunnelsen at bemanningen var over landsgjennomsnittet, og dermed overbemannet.

Nå er vi i samme situasjon. Under det underlige prosjektnavnet "mulighetsrom" skal om omfordele bemanningsressursene ved kommunens sykehjem og ende opp med lik bemanning ut fra type sykehjem og antall sengeplasser. Her er det altså en teori om at noen sykehjem er overbemannet, og kan opprettholde tilstrekkelig kvalitet ved å kutte i bemanningen. Det nye Stovnerskogen sykehjem mister f.eks. gjennom dette nesten 6 pleiestillinger. Og sånn planlegges det ved mange sykehjem.

Hvis vi ønsker økt kvalitet kan vi ikke samtidig redusere bemanning.

Les fra bystyrets behandling

Legg til kommentar