Eldreomsorg

Nok en døgnflue? Fredricia-modellens five minutes of fame – eller innovasjon i omsorg?

Nok en døgnflue? Fredricia-modellens five minutes of fame – eller innovasjon i omsorg?Plutselig er Fredricia-modellen på alles lepper, det nye mantra er funnet! – man har kommet opp med løsningen på eldreproblemet i en kommune i Danmark (Takk og lov!).

Det er mye bra med Danmark, ikke bare er det et yndet ferieland med liberale holdninger i motsats til vår egen litt strenge pietistiske tradisjon (så kan vi slippe oss fri litt), men de innoverer i eldreomsorgen også.

Og nå får vi Fredricia. Er det rart delegasjon etter delegasjon av myndighetspersoner (og journalister) setter seg på Danskebåten, nyter et glass "lille", for så å la seg henrive av danskenes innvasjon i omsorg.

Jeg er med viten og vilje syrlig. Jeg vil nemlig hevde at Fredricia-modellen slett ikke er så ny som de siste ukers diskusjoner og Navarsetes varsel vitner om. Og kunnskapen, tankene, holdningene og verdiene den er tuftet på er levende i Oslo, sikkert på Dovre samt andre små og store kommuner i Norge. Vi vet at aktivitet, fellesskap og mening er avgjørende  for opplevelse av trivsel og for å opprettholde god helse. Vi vet at forebyggende arbeid er veien til målet. Vi har erfaringer og modeller hos oss. Problemet er etter min mening politikkutformingen – hva det bevilges penger til og hvordan man innretter tjenestene, skriver Anita Ellefsen, daglig leder av Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende.

Les mer her

Kommentarer   

0 #1 Inger Seim 11-03-2012 23:34
ord til ettertanke - vi har erfaring nok her i Gamlelandet til å ha politisk fokus og vilje på hva som er viktig innenfor eldreomsorgen - er egentlig for å si det rett ut "møkkalei" alle modeller og teorier - kan vi ikke bare enes om at forebyggende arbeid er kjempeviktig for så "å peise inn " med penger - Lavterskeltibud , særlig for de eldste eldre er nøkkelen for at de skal kunne få bo hjemme så lenge som det overhode er praktisk og etisk forsvarlig .............ST OPP pengebruken til Danmark sturene etter Fredricia - "spytt" heller de penga inn i Lavterskeltilbu d.....vi har en hel haug med Fredriciaer her hjemme ....Mangler bare handlingskrafti ge politikere .......
0 #2 Ingvild 12-03-2012 00:43
Kan ikke forvente at det som (tilsynelatende ) funker utmerket et sted lar seg overføre direkte til et annet sted. -Vi i Norge organiserer eksempelvis helsevesenet på en særegen måte med primærhelsetjen este i kommune og spesialisthelse tjeneste som foretak finansiert av staten. Hvem andre gjør det? Og hvilke særegne utfordringer må vi være obs på at det gir når vi sammenlikner helsevesenet vårt med andre lands?
0 #3 Marianne 14-03-2012 10:27
Det er jo bra at Norge nå endelig forsøker å følge med utviklingen innen helse..Etter, min mening, å være satt tilbake flere tiår..- spesielt innen rehabilitering! Og mangel på samme.

Legg til kommentar