Eldreomsorg

Skyv kostnadene over på brukerne..

Skyv kostnadene over på brukerne.."Da jeg var i begynnelsen av min sykdomsperiode og skulle søke hjelp av bydelen til blant annet hjemmesykepleie, forsøkte jeg å spørre om det var noen som kunne hjelpe meg med handling. Fordi vi bor i femte etasje uten heis, er det å handle matvarer til tider praktisk umulig for meg. Jeg fikk et kjapt svar om at det gjorde de ikke, det gikk det altså ikke an å få hjelp til, men at det fantes firmaer som leverte mat jeg kunne kontakte selv.

Problemet med firmaer som Rett Hjem er at de generelt sett har tildels mye høyere priser på varene, slik at totalprisen for en handlepose stiger ganske kraftig. Hva med de eldre og syke som sitter på en liten minstepensjon og ikke har råd til matvarer som kanskje er 20-30% dyrere enn på butikken? Hva med de som ikke har ressurser til å krangle med kommunen til de får tjenester som praktisk bistand? Hva med de som ikke har familie og venner som kan stille opp?

Jeg hadde en sur smak i munnen etter praten med hjemmesykepleieren i dag. Som han sier: Det sitter noen oppe i systemet og bestemmer hvordan vi skal effektivisere og kostnadsredusere ting, men konsekvensene for brukerne ser de ikke. Smart av Oslo kommune, veldig dumt for brukerne," skriver Cathrine Eide Westerby blant annet.


Oslo kommune er smarte... eller utspekulerte?

Av Cathrine Eide Westerby

Da jeg var i begynnelsen av min sykdomsperiode og skulle søke hjelp av bydelen til blant annet hjemmesykepleie, forsøkte jeg å spørre om det var noen som kunne hjelpe meg med handling. Fordi vi bor i femte etasje uten heis, er det å handle matvarer til tider praktisk umulig for meg.

Jeg fikk et kjapt svar om at det gjorde de ikke, det gikk det altså ikke an å få hjelp til, men at det fantes firmaer som leverte mat jeg kunne kontakte selv.

Noen år senere er jeg fornøyd kunde hos Rett Hjem, som jeg har bare godt å si om. De er pålitelige, kjappe og enkle å forholde seg til. Men det er én ting de ikke er – og det er billige.

Jeg begynte å snakke om dette med hjemmesykepleieren som var hos meg i dag, og han fortalte at det var blitt mer og mer slik at de som hadde praktisk bistand til handling før, nå fikk beskjed om å handle hos f.eks. Rett Hjem. Det står riktignok på hjemmesidene til kommunen at de i enkelte tilfeller yter praktisk bistand til bl.a. handling, men det blir visstnok sjeldnere og sjeldnere.

Problemet med firmaer som Rett Hjem er ikke at kunden selv må administrere og bestille, eller at de har høye fraktpriser, for det har de ikke. Problemet er at de generelt sett har tildels mye høyere priser på varene, slik at totalprisen for en handlepose stiger ganske kraftig. (Her skulle jeg helst ha hatt en tabell med prissammenligninger å vise dere, men jeg kommer meg ikke på butikken for å sammenligne...)

Det kommunen altså gjør er at de sier nei til å yte praktisk bistand til syke og andre som ikke selv kan handle, og dermed slipper kommunen å ha kostnader for denne typen bistand. I stedet skyver de kostnadene over på brukerne, og ikke bare det – men brukerne sitter igjen med et stort dilemma i forhold til økte kostnader.

Hva med de eldre og syke som sitter på en liten minstepensjon og ikke har råd til matvarer som kanskje er 20-30% dyrere enn på butikken? Hva med de som ikke har ressurser til å krangle med kommunen til de får tjenester som praktisk bistand? Hva med de som ikke har familie og venner som kan stille opp?

Jeg er selvfølgelig takknemlig for at vi har muligheten til å betale det det koster å få disse matvarene levert, men jeg hadde en sur smak i munnen etter praten med hjemmesykepleieren i dag. Som han sier: Det sitter noen oppe i systemet og bestemmer hvordan vi skal effektivisere og kostnadsredusere ting, men konsekvensene for brukerne ser de ikke.

Smart av Oslo kommune, veldig dumt for brukerne.

Igjen.

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev
Kommentarer   

0 #1 Unni Nyheim Kristoffersen 22-05-2012 00:50
Helsevesenet forvitres mer dag for dag desverre. Kun penger det er snakk om. Hvor er medmenneskeligh eten blitt av ??
0 #2 Tove Bolstad 22-05-2012 02:29
Det er i sannhet en merkelig regel at man ikke kan få hjelp til den mest alminnelige dagligvarehande len. Hva da med f.eks. henting av medisiner ?
0 #3 Lillian 22-05-2012 03:43
Dette går inntil noen stiller opp i media og forteller om sult e.l pga en ikke har penger til å bestille matvarer tilkjørt. Om alle tier så blir det oppfattet som at en samtykker?
Bra at noen tar opp slike problem, selv om det skulle vert helt unødvendig.
Jeg legger ved dette :


FOR 2010-11-12 nr 1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgara ntien)


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgara ntien)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. november 2010 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjeneste loven) § 4-6. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartem entet.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av kommunehelsetje nesteloven og sosialtjenestel oven. Forskriften får anvendelse uavhengig av hvor tjenesten utføres. Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbude t skal utformes for å sikre retten til nødvendig helsehjelp og et verdig tjenestetilbud.

§ 2. Tjenestens verdigrunnlag

De kommunale pleie- og omsorgstjeneste ne skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottake r et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

§ 3. Tjenestens innhold

Tjenestetilbude t skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelse srett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbude t legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:a)

En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.
b)

Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.
c)

Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.
d)

Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.
e)

Lindrende behandling og en verdig død.
f)

Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
g)

Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.
h)

Tilby eldre som bor på helseinstitusjo n enerom.


§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.
0 #4 Inger Seim 22-05-2012 09:43
ser ansatte i hjemmetjenesten daglig på handleturer for eldre ......
0 #5 Ivar J 22-05-2012 09:44
Inger: det er nok riktig, for man kan jo ikke la folk sulte i hjel eller ikke få livsnødvendige medisiner. men terskelen for å få slik bistand er vesentlig høyere enn tidligere.
0 #6 Anders Lindaas 22-05-2012 10:08
Mitt svar er vel at ikke Oslo kommune er hverken smart eller utspekulert.Men her er det mange muligheter for å løse små problemer.
Hjemmetjenesten ser ut til åvære svært ustrukturert, og rekker ikke det de burde kunne gjøre for våre godt voksne skattebetalere.
i nevnte tilfelle hvor det ønskes at noen kunne bistå å få handelet inn daligvarer etc. kunne vel kommunen kjøp tjenester fra de private. slik at det ikke ble så ekstremt dyrt. men ønsker man varer levert på dør eller i kjøleskapet, så synes jeg at noe av merutgiften må kunden dekke selv.
Jeg er for at våre voksne skattebetalere, skal ha mulighet for å kunne bli så lenge de kan være i sitt eget hjem.
Så Oslo kommune finn løsninger !
0 #7 Sprella Kjersti 22-05-2012 10:28
De fleste undersøkelser viser en tydelig sammenheng mellom dårlig økonomi og helseproblemer. Kunnskapsløst å skyve kostnadene for å opprettholde en vanlig hverdag over på brukere, som i de fleste tilfeller er de som har minst å rutte med fra før. Det eneste man oppnår med det er klasseskille og at den enkelte får mindre mulighet til å forbedre livssituasjonen sin. For å trekke det enda lenger kan man vel si at det er diskriminerende og en innskrekning av den enkeltes valgfrihet og herredømme i eget liv. Det handler om livskvalitet og like muligheter.
0 #8 Cathrine Eide Westerby 22-05-2012 11:35
Det er klart at det fortsatt er mange som får handlehjelp. Min historie handler, som Ivar, sier om at terskelen for praktisk bistand er blitt høyere.

Men det er faktisk mange av oss som ikke klarer å handle selv i perioder, som trenger hjelp og som ikke får det. Som må betale DYRT selv, av en allerede liten trygdeytelse.
0 #9 Cathrine Westerby 22-05-2012 15:20
Kan den Verdighetsgaran tien gjelde for oss som er syke og husbundet også??
0 #10 Sigrun 23-05-2012 01:28
Det er enormt dyrt det, ja. Jeg har sammenliknet prisene på noen identiske varer mellom Rett Hjem og Rimi i min bydel:

Agurk hos Rett Hjem koster 26 kr pr stk. Rimi tar 13 kr
Tomater 52 kr pr kg. Rimi 27 kr
Honningmelon 29 kr pr kg. Rimi 14 kr
Ekstra lett melk 19 kr. Rimi 13 kr
Kirsebærsyltetøy 42 kr. Rimi 34 kr
Omo color flytende 66 kr. Rimi 45 kr
Ferdigmat (som jeg spiser fordi jeg er for syk til å lage middag):
Oksekjøtt i saus 101 kr. Rimi 54 kr
Kokt laks 110 kr. Rimi 60 kr

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode