Eldreomsorg

Åpent brev: Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet i Oslo

Åpent brev: Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet i OsloTore Nyseter, tidligere spesialrådgiver i KS, reagerer sterkt på tilstanden ved det anbudsutsatte Hovseterhjemmet, og har sendt et åpent brev til eldrebyråden i Oslo og direktøren for Statens Helsetilsyn.

Av eksemplene han tar opp er denne: "En tidligere kollega besøkte forleden min venn. Han trengte en urinflaske og dro i ringeklokken. Det tok 20 minutter før en pleier kom, som sa: "Din urinflaske er til vask så den kan du ikke få før om et par timer". Kollegaen utbrøt: "Har dere ikke flere?" Svaret var: "Nei, kun en til hver klient. Og når den tømmes og vaskes tar det et par timer". Min venns kollega utbrøt: "Dette går ikke an! Dere må da ha flere?". Svaret var fortsatt nei, med tilføyelse om at man bare fikk klage til styrelsen.

Dette var en nedverdigende og meningsløs situasjon. Jeg vet ikke om ansvarlige for eldreomsorgen i Oslo har hørt om verdighetsgarantien. Den synes i hver fall ukjent for Hovseterhjemmet."

De ansatte gjør en prisverdig jobb, som best de kan, men kan hende Attendo-konsernet leverte et for lavt anbud som ikke er forenlig med konsernets krav til økonomisk avkastning, og som nå sykehjemsbeboerne lider under?

Jeg har bedt Byrådet orientere bystyret om hvilke initiativ opplysningene i brevet foranlediger fra Byrådets side.

Les det åpne brevet nedenfor
Les svaret fra ledelsen ved Hovseterhjemmet i kommentarfeltet
Les Byrådets svar overfor bystyret på mitt spørsmål


Tore Nyseter
Tårnveien 1 E
0369 Oslo

Tlf. 22 56 99 47

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo, 21. juni 2012


Åpent brev til:                       

Eldrebyråden i Oslo, Aud Kvalbein (KrF)
Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen

Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet i Oslo

En nær venn ble for en tid tilbake lagt inn på Hovseterhjemmet i bydel Vestre Aker i Oslo.

Ved mitt første besøk i denne kasserneliknende, ukoselige og lite hjemmelige aldersinstitusjonen, hvor det luktet dårlig renhold, var min første refleksjon: Ønsker jeg å tilbringe siste del av mitt liv på et slikt sted? Svaret var et rungende nei! Min venn sa det litt mer forsiktig: Vi fortjener ikke å ha det sånn.

En ting er den bygningsmessige utformingen som er stikk i strid med de retningslinjer for sykehjem som Stortinget vedtok allerede i 1985. En annen ting er at institusjonen bærer preg av underbemanning, lav kompetanse og dårlig ledelse. Her er tre eksempler.

Under et besøk en ettermiddag fikk min venn, som var sengeliggende, servert middag på rommet kl. 1600. Det var en liten pannekake med litt syltetøy på. Da han spurte om han kunne få en porsjon til var svaret nei. Betjeningen måtte undersøke på kjøkkenet.

En tilsvarende episode utspant seg i spisesalen. Det ble servert suppe. Min venn syntes den var god og spurte om å få mer. Svaret var nei. Det var ikke mer på kjøkkenet. Da protesterte alle beboerne rundt bordet, og det ble servert mere suppe.

Det tredje eksemplet er meget graverende. En tidligere kollega besøkte forleden min venn. Han trengte en urinflaske og dro i ringeklokken. Det tok 20 minutter før en pleier kom, som sa: "Din urinflaske er til vask så den kan du ikke få før om et par timer". Kollegaen utbrøt: "Har dere ikke flere?" Svaret var: "Nei, kun en til hver klient. Og når den tømmes og vaskes tar det et par timer". Min venns kollega utbrøt: "Dette går ikke an! Dere må da ha flere?". Svaret var fortsatt nei, med tilføyelse om at man bare fikk klage til styrelsen.

Dette var en nedverdigende og meningsløs situasjon. Jeg vet ikke om ansvarlige for eldreomsorgen i Oslo har hørt om verdighetsgarantien. Den synes i hver fall ukjent for Hovseterhjemmet. Hoveseterhjemmet drives av et nordisk konsern "Attendo". Ved inngangen til institusjonen ligger en rekke brosjyrer som beskriver hvor fantastisk Attendos eldreomsorg er, og at det er kvalitet som gir livsglede og trygghet. Adm. dir. Ammy Wehlin og regionsjef Kari Tøsse innleder en av brosjyrene med: Det er i møtet mellom enkeltindividet og oss i Attendo at det avgjøres om vi lykkes i å gi god omsorg eller ikke. Derfor er begrepet kvalitet for oss i bunn og grunn et spørsmål om imøtekommenhet. De vi gir pleie og omsorg skal oppleve at vi møter dem med engasjement, kompetanse og hjelpsomhet.

Brosjyrematerialet beskriver også et kvalitetstermometer som skal måle kvaliteten. Dette er et teoretisk dokument som ikke evner å se hva kvalitet og god eldreomsorg er. Min venn opplever hverken livsglede, trygghet eller god omsorg.

For å komme denne dårlige eldreomsorgen til livs, må den synliggjøres. Attendos ledelse og Oslo kommunes ledelse bør også stille seg spørsmålet: Vil jeg tilbringe mitt liv på Hovseterhjemmet? De som har laget brosjyrene burde vært tvangsinnlagt med bleie for en kortere periode. Realitetene er langt fra i samsvar med glansbildet i brosjyrene.

Eldrebyråden må omgående endre disse forholdene, og Helsetilsynet må ilegge bøter dersom kritikkverdige forhold ikke rettes. Det må være nulltoleranse for å behandle eldre med slik arroganse og manglende verdighet. Vi vil ikke ha slik eldreomsorg i Norge. Hovseterhjemmet driver verken pleie eller omsorg. Dette må være kontraktbrudd med Oslo kommune, og må få konsekvenser. Hvis ikke må eldrebyråden påta seg ansvaret og fratre sin stilling.

Gjenpart av dette brevet er sendt til:

Hovseterhjemmets ledelse, Attendos ledelse, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, Kommuneoverlegen i Oslo, bydelslederen i Vestre Aker og ordføreren i Oslo.

Med hilsen

Tore Nyseter

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kommentarer   

0 #1 Olaf Lingjærde 22-06-2012 02:44
Hvor lang er hukommelsen? 1 dag? 1 uke? 1 år?...Beredskap og kvalitet koster, det har vi råd til!!

www.nrk.no/.../1.347558
0 #2 Gry Røste / Attendo Hovseterhjemmet 22-06-2012 17:15
PRESSEMELDING

Som daglig leder ved Hovseterhjemmet ønsker jeg å kommentere åpent brev om Hovseterhjemmet som er publisert via internett i dag.

Det er ikke noe som tilsier at forholdene ved Hovseterhjemmet er "skandaløse" eller værre enn ved de øvrige sykehjemmene i Oslo. Tvert i mot er det mye som indikerer at vi klarer å levere en høyere kvalitet mot våre beboere enn gjennomsnittet. Hovseterhjemmet scorer høyt på Oslo kommunes egen brukerundersøke lse, og de som bor hos oss opplever heldigvis i hovedsak å bli møtt på en omsorgsfull og god måte.

De bygningsmessige forholdene som påpekes er det Oslo kommune som må svare for, da Attendo kun driver sykehjemmet for Oslo kommune, og bygget er kommunens eiendom og ansvar.

Hovseterhjemmet har ikke lavere bemanning enn kommunale sykehjem – antakelig vil man finne at vår grunnbemanning er gjennomsnitteli g noe høyere enn kommunens. Vi har 10-11 ansatte på dagvakt og 7 på kveldsvakt i uka på de somatiske postene med 32 beboere. 80% av våre ansatte har en helsefaglig eller annen relevant utdanning på videregående eller høyskolenivå, og dette er heller ikke lavere enn man vil finne i de kommunale sykehjemmene. Hovseterhjemmet har i tillegg en stor ergo-/fysioavde ling, god legedekning og en aktivitetsavdel ing som bidrar til at vi har aktiviteter på huset, enten pr avdeling eller felles, nesten hver dag. Oslo kommune er en seriøs aktør som kontrollerer oss jevnlig på disse forholdene.

Det betyr ikke at det ikke skjer feil hos oss. Klart det gjør - vi har 215 brukere og det jobber ca 340 mennesker her alt i alt. Det er nettopp derfor vi hele tiden må jobbe med å bli bedre, fordi målet er at ikke èn eneste av våre ansatte skal glippe på èn eneste kvalitetsindika tor, og det er selvsagt et nesten umulig mål. Men det er den samme virkeligheten de kommunale sykehjemmene også møter - de vil også antakelig ha ansatte som kan møte en bruker med en feil holdning eller feil informasjon. Alle vi som jobber med eldreomsorg har et ansvar for å stadig utvikle våre tjenester – både som private og offentlige driftere. Såkalte avvik skjer, de er beklagelige og må gripes fatt i, og det gjør vi. Og samtidig tror jeg ikke man finner en institusjonssje f i Oslo som med hånda på hjertet kan si at avvik ikke også forekommer hos dem.

Attendo jobber målrettet med kvalitetsutvikl ing, og dette er et område man aldri kommer i havn med - vi kan alltid bli bedre. Vi er derfor takknemlige for tilbakemeldinge r, fordi vi bruker disse inn i et systematisk avvikssystem for læring, slik at vi ved neste korsvei skal kunne sikre en høyere kvalitet. Denne hendelsen er derfor en hendelse som vil bli tatt inn i avvikssystemet vårt for læring slik at dette ikke skal skje igjen. Og bare for å presisere: Attendo har ingen spareplan for urinflasker eller mat – tvert i mot, vi har mat som et satsningsområde og gjør vårt beste for å kunne tilby god og næringsrik mat i hverdagen, og gjøre ekstra stas på beboere og pårørende med ekstra god mat og drikke ved høytider eller når man bare vil feire sommeren, skuddåret eller ha en vinterfestival. Vi har også tilstrekkelig med urinflasker, og kjøper inn nytt når vi trenger.

På tross av dette viser dette åpne brevet at det noen har opplevd problemer og svikt som gjelder mat og hjelp med urinflasker. Dette tas selvsagt alvorlig. Det er til enhver tid mer enn nok mat til alle ved Hovseterhjemmet , så vi beklager på det sterkeste dersom noen hos oss har hatt en slik opplevelse. Det er også mer enn tilstrekkelig antall urinflasker, og vi må følge opp dette videre for å finne ut hva som har skjedd. For slik skal det ikke være, og slik er det i hovedsak heller ikke.


Hovseterhjemmet
22.06.2012

Gry Røste
Daglig leder

0 #3 Kenneth Dokken Langbraathen 22-06-2012 20:56
Forrige drifter var like ille. Det har jeg som pårørende kjent selv på kroppen.
0 #4 Kristinn Sigurjonsson 22-06-2012 21:20
Behandle folk som har slitt for samfunnet på denne måten er ikke akseptabelt rett og slett
0 #5 Haakon 23-06-2012 06:32
Det at dere ikke snakker om situasjonen i offentlige sykehus og pleiehjem må jo bety at det er en drøm der!
Flott å se at Ivar ikke kommenterer pressemeldingen fra Hovseter selv.
0 #6 Lilliann 24-06-2012 04:19
At dette er en skam er vel alle enige i, men det er så nedverdigende for de som opplever det, og så unødvendig!!!
Etter å ha lest brevet fra daglig leder, Gry Røste, så forstår jeg det slik at de har rikelig med urinflasker. Alle beboerne skal også få spise seg mette. Likevel skjer altså dette. Da må det vere ledelsen det er noe galt med, slik jeg ser det. Ledelsen har ansvaret for at alle ansatte gjør jobben sin slik den skal gjøres.
Hadde jeg vert beboer så skulle jeg tisset i senga om ikke jeg fikk hjelp - da tror jeg hjelpen hadde kommet raskt neste gang jeg spurte).
0 #7 Nina 27-06-2012 13:18
Marerittets sommer for brukere av komunal hjemmetjeneste i Oslo.

En kort oppsumering av en i familien som MÅ ha hjelpen fra kommunen.
Siden fredag har han ligget med lungebetenelse. Ved siden av har det stått 2 fulle flasker med urin urørt og illeluktene, sammen med mat, drikke og medisiner.
På kjøkkenet ser det ut som om hjemmesykepleie n har hatt fest. Den ene roter og griser mere enn den andre.
Når jeg kommer i dag kl 13.30, så har han enda ikke fått frokost, og medisiner. Han har hatt problemer med magen i natt og ligger av den grunn under uverdige forhold i sengen, ( tenk selv hva det kan være )
Jeg ringer leder i basen og forteller om disse forholdene, og hun eksploderer og sier at jeg like gjerne kan ta det ansvaret så lenge jeg er innom. Selvsagt kan jeg det. Men en syk mann skal slippe og ligge i sengen under slike forhold i flere dager.
Det er uverdig.
Legen blir ringt ( av meg ) slik at han får 1 ekstra tilsyn i kveld. Hun mailer leder, og ringer meg og forteller at det kunne hun ikke hjelpe til med. Det tar 10 min ekstra sier hun, og de hadde en sondepasient som tok mye tid.
Det begrunnet hun også da min slektning lå 2 timer på gulvet for å få hjelp i helgen.
Rapporten leste hun opp: "Han lå i sengen da vi kom, og vaskemaskinen stod på"!!
Altså konkluderte hun med at han ikke hadde ligget på gulvet. Sannheten er at han kom seg opp selv etter 1 time, med mye plager.
Hva f.... gjør man med slike dårlige ledere i komunen?
+1 #8 Sønn av bruker 27-06-2012 13:34
Min far var pasient på Hovseterhjemmet i 1,5 år frem til han døde i april i år. Vi var svært kritiske til enkeltområder i pleien, men kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av mat og urinflasker. Det var vår erfaring at ledelsen er "på hugget". Våre negative erfaringer er knyttet til journalføring, norskkunnskap, rutiner for klesvask, personlig hygiene og enkeltansattes manglende vilje/kunnskap til å yte god pleie. Når vi fikk tatt forholdene opp med ledelsen så vi stor bedring og de siste ukene han levde opplevde vi at Hovseterhjemmet leverte god og omsorgsfull pleie til min far såvel som til oss pårørende.
Jeg vil også legge til at min kone som jobber på kommunalt sykehjem sier at de har tilsvarende utfordringer. F.eks. legges det begrensninger i bruk av bleier o.l.
0 #9 Eva 14-09-2012 23:07
Jeg har min mor på rehabilitering fortiden på Hovsterhjemmet, og en natt opplevde hun at det var kunn 1 på vakt og vedkommende kunne ikke hjelpe henne før det hadde gått 2 timer med å komme på wc, resultatet av dette var at hun måtte gjøre på seg der hun lå.
Dette er ikke menneskeverdig for et menneske som er fullstendig klar men av fysiske årsaker ikke klarer seg selv.
+1 #10 I K 22-09-2012 22:53
Jeg var der i tre uker på rehab. Alt var fint. Nye mat for ofte. ivar Kalleberg

Legg til kommentar