Eldreomsorg

Sykehjemskvalitetsmåling: Leverer Hovseterhjemmet for underernæring?

Sykehjemskvalitetsmåling: Leverer Hovseterhjemmet for underernæring?Det beste mål for kvalitet i eldreomsorgens sykehjem er det som kalles "registrering av objektive indikatorer". Disse har langt større verdi enn brukerundersøkelser. De objektive kvalitetsindikatorene skal reflektere den faglige standarden på pleien slik den gjenspeiler seg i den faktiske helsetilstanden hos beboerne. 3 ganger i året måles trykksår, urininkontinens, kontrakturer (stivnede ledd), fall og vekttap. Resultatene for det enkelte sykehjem offentliggjøres på Helseetatens nettsider.

Men det avgjørende er naturligvis hvordan kommunen og sykehjemmene bruker resultatene til å bedre på forhold som slett ikke er tilfredsstillende. Det ser jeg behov for å se nærmere på, og vil gjerne ha innspill på fra mine blogglesere. Les rapportene og kom med innspill.

Jeg har valgt å se på den rutinemessige overvåkning av vekt og vekttap, for å kunne identifisere mulig underernæring. Underernæring og vektnedgang kan få utslag i form av nedsatt almenntilstand, redusert trivsel og dårligere behandlingsresultat. Alvorlig vektttap er definert til et vekttap på 5 % eller mer de siste 30 døgn, eller vekttap på 10 % eller mer det siste halve året.

Jeg har tatt en titt på det omdiskuterte Hovseterhjemmet, hvor pårørende over tid har hevdet det skjer omfattende omsorgssvikt og underernæring. Skal en tro kommunens egen kvalitetsmåling har vektnedgang, og dermed mistanke om underernæring, blitt verre og verre de siste årene:


Rapport 2 - 2010: 16 % av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 12 % bygjennomsnitt
Rapport 2 - 2011: 21,3 av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 11,9 % bygjennomsnitt
Rapport 2 - 2012: 23,6 % av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 12,4 % bygjennomsnitt


Når andelen av sykehjemsbeboere med alvorlig vekttap ligger langt over øvrige sykehjem i Oslo, og nå er det dobbelte av bygjennomsnittet - og utviklingen går gal vei -, er det grunn til å rope et varsku. Og det er da jeg har sendt fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Hvordan følger man opp sykehjem som ikke holder tilstrekkelig kvalitet? Og spesielt: Adecco vant anbud for Hovseterhjemmet på kombinasjon av pris og kvalitet, og hvordan er dette sykehjemmet spesielt fulgt opp når det gjelder sviktende kvalitet? Anser Byrådet at Hovseterhjemmets leveranse i 2011 og 2012 er i samsvar med kontraktsforutsetningene?


Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine erfaringer og anbefalinger.

Kommentarer   

0 #11 sint 11-02-2013 19:41
"[Den er en skamplett på vår eldreomsorg. her gjelder det ingen verdighetsgaranti.]"

Jeg er helt enig.Dette er en stor skam, skam til Hovseterhjemme, til Leder av Attendo.
Bare angre på brukere og anstatte.

Legg til kommentar