Eldreomsorg

Lilleborg Sykehjem: Alvorlig kvalitetssvikt

Lilleborg Sykehjem: Alvorlig kvalitetssviktNoen ord om saken som dukket opp i NRK Dagsrevyen på lørdag om avdelingen på Lilleborg Sykehjem som ikke hadde utstyr. En sykepleier fortalte at hun hadde sendt 40 avvik uten at noe skjedde. Hun hadde nå sendt saken til Helsetilsynet. Direktøren i Sykehjemsetaten ble intervjuet på TV og sa da at han ikke hadde tilgang på avvikene og at disse ble håndtert og lukket lokalt. Dette er både riktig og uriktig.

Sykehjemsetaten bruker et system som heter Kvalitetslosen. Hvis ikke avvik blir lukket så går avviket videre etter 14 dager til neste trinn, som er direktøren for område 1 i Sykehjemsetaten. Alle direktørene har tilgang på avvik og kan kontrollere dette. Hvis avviket er lukket, uten å løse problemet så er dette alvorlig. Da han man også samtidig stoppet at avviksrapportering automatisk går videre. Men de samme direktørene kan når som helst gå inn å sjekke både åpne og lukkede avvik.

Dette dreier seg om alvorlig syke pasienter som kommer rett fra sykehus. Mange trenger spesialutstyr, som altså ikke finnes på Lilleborg sykehjem. Jeg synes at intervjuet med direktøren avslørte en stor ansvarsfraskrivelse. Sykehjemsetaten foreslår nå å legge ned Lilleborg sykehjem og spre disse pasientene ut på byens sykehjem. Disse sykehjemmene er heller ikke rustet til å ta i mot så dårlige pasienter og har heller ikke spesialutstyr som sug (for å suge opp slim fra halsen) m.m. De har heller ikke en bemanning som kan takle slike problemer.

Dette er ganske enkelt ikke godt nok! Kan hende Lotte-modellfokus er bra, men her har man tydeligvis ikke fokus på de helt grunnleggende kvalitetskrav.

Kommentarer   

0 #1 Mette Celius-Forwald 13-02-2013 09:48
Det mest graverende ved reportasjen syns jeg var holdningen til direktøren i sykehjemsetaten som ikke engang gadd å skjule at han ikke stoler på tilbakemeldinge ne fra de menneskene som faktisk står i jobben daglig. Hvordan han forventer tillit fra sykepleierne etter sin ... skal vi kalle det opptreden? er fullstendig uforståelig.
0 #2 Sigrid Skarholt 13-02-2013 20:54
En annen bekymring er at pasientgruppen ikke lenger skal overføres til avdelingen på Lilleborg, men fordeles på andre sykehjem i Oslo. Det er vel liten grunn til å tro at kompetanse og utstyr er sørget for på disse avdelingene heller. Skremmende å se at det er fullstendig fravær av forståelse og respekt for hvlke behov for behandling og oppfølging pasientene har. Reinnleggelser må påregnes, samt at personalet blir utslitt av å ikke ha ressurser og kontroll.
0 #3 Bjørn Bjøro 13-02-2013 22:40
Jeg var av andre grunner tilhører på dagens møte i Bystyrets helse- og sosialkomite, der denne saken ble behandlet.

Sykehjemsetaten s direktør opplyste at rapportene viste at det ikke manglet utstyr på avdelingen på Lilleborg i forhold til oppgavene. Men han skulle likevel ha en gjennomgang av om det var nok og riktig utstyr på Sykehjemsetaten s avdelinger . . .

Byråd Kvalbein roste de ansatte. Hun informerte at hun hadde vært journalist og undervist i journalistikk, og vært medlem i Kringkastingsrå det. Og hun framhevet at det som var galt i denne saken var Dagsrevyens utelatelser og vinklinger. Det var Dagsrevyens skyld, og hun skulle ta dette opp med NRK.

Så har vi atter en gang fått høre at det med medias skyld, i dette tilfellet NRK-Dagsrevyen . . .
0 #4 charlie hillfield 14-02-2013 16:01
De borgerlige partiene er mest opptatt av å spare penger i offentlig sektor fremfor å sørge for en forsvarlig tjenesteytelse. De borgerlige ser hen til de milliardene de har tenkt å gi i skattelette til de mest søkkrike her i landet. Brukerne av offentlige tjenester er et onde som må nedkjempes/sult efores. Rart at disse b rukerne vil gi sinstemme til de borgerlige rikmannsvennpar tiene. De rike har penger nok til å dekke sine behov for tjenester.

Legg til kommentar