Eldreomsorg

Lilleborg Sykehjem: Alvorlig kvalitetssvikt

Lilleborg Sykehjem: Alvorlig kvalitetssviktNoen ord om saken som dukket opp i NRK Dagsrevyen på lørdag om avdelingen på Lilleborg Sykehjem som ikke hadde utstyr. En sykepleier fortalte at hun hadde sendt 40 avvik uten at noe skjedde. Hun hadde nå sendt saken til Helsetilsynet. Direktøren i Sykehjemsetaten ble intervjuet på TV og sa da at han ikke hadde tilgang på avvikene og at disse ble håndtert og lukket lokalt. Dette er både riktig og uriktig.

Sykehjemsetaten bruker et system som heter Kvalitetslosen. Hvis ikke avvik blir lukket så går avviket videre etter 14 dager til neste trinn, som er direktøren for område 1 i Sykehjemsetaten. Alle direktørene har tilgang på avvik og kan kontrollere dette. Hvis avviket er lukket, uten å løse problemet så er dette alvorlig. Da han man også samtidig stoppet at avviksrapportering automatisk går videre. Men de samme direktørene kan når som helst gå inn å sjekke både åpne og lukkede avvik.

Dette dreier seg om alvorlig syke pasienter som kommer rett fra sykehus. Mange trenger spesialutstyr, som altså ikke finnes på Lilleborg sykehjem. Jeg synes at intervjuet med direktøren avslørte en stor ansvarsfraskrivelse. Sykehjemsetaten foreslår nå å legge ned Lilleborg sykehjem og spre disse pasientene ut på byens sykehjem. Disse sykehjemmene er heller ikke rustet til å ta i mot så dårlige pasienter og har heller ikke spesialutstyr som sug (for å suge opp slim fra halsen) m.m. De har heller ikke en bemanning som kan takle slike problemer.

Dette er ganske enkelt ikke godt nok! Kan hende Lotte-modellfokus er bra, men her har man tydeligvis ikke fokus på de helt grunnleggende kvalitetskrav.