Eldreomsorg

Beboer- og pårørendeundersøkelse for sykehjem: Anbud gir ikke bedre kvalitet

Beboer- og pårørendeundersøkelse for sykehjem: Anbud gir ikke bedre kvalitetGenerelt er jeg skeptisk til brukerundersøkelser innenfor sykehjem og eldreomsorg. Svært mange er av helsemessige årsaker ikke i stand til å delta, og det er opp til ledelsen (som har interesser i et mest mulig positivt resultat) å utdefinere dem som ikke skal delta. Men viktigst er naturligvis hvordan kommunen og sykehjemmene bruker resultatene til å bedre på forhold som slett ikke er tilfredsstillende.

Jeg merket meg hvordan eldrebyråden før helga la fram de nyeste beboer- og pårørendeundersøkelsene for sykehjemmene. En annen vinkling kunne være:

Undersøkelsene viser at anbuds- og konkurranseutsettingen ikke fører til at de kommersielle aktørene leverer bedre kvalitative tjenester enn de øvrige sykehjemmene. Legger man sammen de 2 undersøkelsene, ser man at av de 10 sykehjemmene med best skår er det ingen av de kommersielle sykehjemmene som når opp. De 10 med best skår er i rekkefølge: Kajalund, Nordberghjemmet, Cathinka Guldbergsenteret, Sofienbergsenteret, Fagerborghjemmet, Grefsenhjemmet, St. Halvardhjemmet, Vinderen bo- og servicesenter, Frognerhjemmet og Økern Sykehjem

Og ser vi f.eks. på beboerundersøkelsen kommer hele 5 av 7 kommersielle under gjennomsnittet av byens sykehjem når beboerne bedømmer hvor fornøyd de er med sykehjemmet de bor på.

Les om undersøkelsene, og de faktiske resultatene

Kommentarer   

0 #1 Kai Lind 12-03-2013 09:57
De har med 51 sykehjem i undersøkelsen totalt, men utelater alle man har avtale med utenfor Oslo.

De sier i en henvendelse fra oss i Oslo demensforening at det skyldes for få respondenter, men faktum er at det er Fagertun sykehjem på Jaren som kommer best ut. Så statistikk kan brukes til så mangt, også tilsløre.

Mvh Kai Lind
Oslo demensforening
0 #2 Ivar Børsheim 12-03-2013 17:21
Jeg lærte i dag at i undersøkelser som dette er det viktig å lese resultatene i forhold til hvor mange som svarte, f.eks. 83% av de som svarte var fornøyd med tjenesten.
0 #3 Julian Farner-Calvert 13-03-2013 11:34
Fagertun sykehjem får best tilbakemelding fra pårørende og beboere i brukerundersøke lsene 2012.

Fantastisk godt resultat på Fagertun! Men Fagertun har ikke flere enn 10 respondenter. Noe som gjør det urimelig å samenligne med andre sykehjem som feks. har over 50 respondenter. Slike fremstillinger i mediene blir ikke nyanserte - men alle har tilgang til å se rapportene som ligger ute på både sykehjemsetaten s nettsider og helseetatens nettsider.
0 #4 Anders Aasland 14-03-2013 11:27
Her tar forfatteren metodisk feil: Dersom målet skulle være å lete etter kvalitetsforskj ell mellom private og kommunale sykehjem så måtte man sett om det var endring over tid i tilfredshet på de sykehjemmene som hadde hatt en overdragelse. Et "dårlig" sykehjem blir ikke bedre fra ett år til et annet uansett hvem som drifter. Endring tar tid.
Dessuten vet forfatteren godt at Cathinka Guldberg i aller høyeste grad er privat, drives etter komersielle prinsipper og tilleggsfinansi ert av milde gaver fra menigheter og privatpersoner.
Men det er ett poeng ved denne undrsøkelsen som er viktig: Små sykehjem gir større trivsel. Det er noe å tenke på.
0 #5 Ivar J 14-03-2013 11:42
Vel, Anders Gaasland.

Cathinka Guldberg omtaler seg selv slik: "Cathinka Guldberg-senter et Lovisenberg er en ideell diakonal virksomhet, heleid av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg." Det er interessant å bedømme forskjellene mellom kommunale, ideelle og kommersielle sykehjem.

Så skjønner jeg ditt behov for å bortforklare at det kommersielle sykehjemmet du drifter ikke når opp hos beboere og pårørende når kvalitet skal vurderes.

Legg til kommentar