Eldreomsorg

Beboer- og pårørendeundersøkelse for sykehjem: Anbud gir ikke bedre kvalitet

Beboer- og pårørendeundersøkelse for sykehjem: Anbud gir ikke bedre kvalitetGenerelt er jeg skeptisk til brukerundersøkelser innenfor sykehjem og eldreomsorg. Svært mange er av helsemessige årsaker ikke i stand til å delta, og det er opp til ledelsen (som har interesser i et mest mulig positivt resultat) å utdefinere dem som ikke skal delta. Men viktigst er naturligvis hvordan kommunen og sykehjemmene bruker resultatene til å bedre på forhold som slett ikke er tilfredsstillende.

Jeg merket meg hvordan eldrebyråden før helga la fram de nyeste beboer- og pårørendeundersøkelsene for sykehjemmene. En annen vinkling kunne være:

Undersøkelsene viser at anbuds- og konkurranseutsettingen ikke fører til at de kommersielle aktørene leverer bedre kvalitative tjenester enn de øvrige sykehjemmene. Legger man sammen de 2 undersøkelsene, ser man at av de 10 sykehjemmene med best skår er det ingen av de kommersielle sykehjemmene som når opp. De 10 med best skår er i rekkefølge: Kajalund, Nordberghjemmet, Cathinka Guldbergsenteret, Sofienbergsenteret, Fagerborghjemmet, Grefsenhjemmet, St. Halvardhjemmet, Vinderen bo- og servicesenter, Frognerhjemmet og Økern Sykehjem

Og ser vi f.eks. på beboerundersøkelsen kommer hele 5 av 7 kommersielle under gjennomsnittet av byens sykehjem når beboerne bedømmer hvor fornøyd de er med sykehjemmet de bor på.

Les om undersøkelsene, og de faktiske resultatene