Eldreomsorg

Sykehjemsdriftsstyrer: Byråkratiske mellomledd, uten makt

Sykehjemsdriftsstyrer: Byråkratiske mellomledd, uten makt

Dette blir rene preikestyrer, uten noen makt, sa jeg da bystyreflertallet vedtok å opprette driftsstyrer for de kommunale sykehjem.

Nå foreligger driftsstyrenes egenevaluering, og jeg fikk - dessverre - rett:

- Mulig nytte for vårt sykehjem rettferdiggjør ikke ressursbruken, i form av tid til møter, møteforberedelser og penger. Vi mener derfor ordningen med driftsstyrer i kommunale sykehjem bør avsluttes. (Abildsø)

- Dette er et "liksom"-styre. (Ryenhjemmet)

- Driftsstyret ser en meget begrenset rolle og funksjon for et driftsstyre med dagens fullmakter. Med mindre styret gis en reell påvirkningsmulighet og beslutningsmyndighet vil arbeidet være symbolsk. (Silurveien)

- Driftsstyret er langt på vei et unødvendig ledd. Ansvar for å vedta budsjett og mangel på myndighet fører til at driftsstyret framstår som unyttig. (Vinderen)

- Sittende driftsstyre opplever/erfarer at de blir oppfattet som et byråkratisk mellomledd uten praktisk konsekvens. (Økern)

Og slik kan man lese fra driftsstyre etter driftsstyre, med noen få unntak. Noen håper fortsatt endringer er mulig.

Vi har mer enn nok av byråkrati, uten mål og mening. Legg ned disse driftsstyrene med det samme!