Eldreomsorg

Byrådet: Ikke ekstrasatsing på flere sykehjemplasser

Byrådet: Ikke ekstrasatsing på flere sykehjemplasser

Mot byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer vedtok bystyret i fjor vinter:

"Bystyret ber byrådet fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015" Nå foreligger planen. Byrådet konkluderer slik: "En økning på 1 000 nye sykehjemsplasser ut over det som er planlagt i sykehjemsbehovsplan 2012-2022 vil gi en dekningsgrad for heldøgns pleie- og omsorgsplasser på langt over det bystyrevedtatte måltallet på 25 % av befolkningen over 80 år.

Kommunen bør satse på flere leiligheter i Omsorg+, slik at etterspørselen på bemannede botilbud for eldre kan imøtekommes.

Det må nøye vurderes behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+ leiligheter gjennom å følge prognoser på befolkningstall og helseutvikling." Byrådet anbefaler med andre ord ikke en slik forsert utbygging av antall sykehjemsplasser. Jeg tar gjerne i mot innspill om dette.

Kommentarer   

0 #1 Leif Egil Andreassen 20-04-2013 15:54
Antagelig er det ikke så dramatisk fram til 2015. Problemet er etterpå fra ca 2025 hvor antallet + 80 øker dramatisk (i Fredrikstad ca 45 % antar noe tilsvarende i Oslo. Det hadde kanskje vært fornuftig å være litt i forkant
0 #2 Ragnhild Krüger 23-04-2013 05:36
Det er helt utrolig at man ikke satser på disse sykehjemsplasse ne, med det vi vet om demografisk utvikling, press på sykehjemmene pga samhandlingsref ormen osv. Dette betyr at de pårørende – OG de pleietrengende - skal få enda tøffere tider!
0 #3 Thomas Bøhmer 23-04-2013 11:41
Det som ikke fremgår av "Plan for bygging av 1000 nye sykehjemsplasse r." er hvordan de ser på dagens dekning.
Slik jeg har opplevet de i familien er at en 90-åring ble skrevet ut til sitt hjem, på ny innlagt under trussel av anmeldelse, og døde 3 uker etter på sykehjemmet. Da har de idag for få plasser og/eller for dårlig økonomi til å dekke det nødvendig behov.

Legg til kommentar