Eldreomsorg

Tomme sykehjem: Nordre Aker ber om omsorgsboliger

Tomme sykehjem: Nordre Aker ber om omsorgsboliger

Bydel Nordre Aker har i 6-7 år jobbet for å få etablert omsorgsboliger i lokalene til tidligere henholdsvis Nordhagan sykehjem og Tåsen aldershjem. Lokaler på tilsammen 3.200 kvm har her stått tomme over flere år, og forfaller.

Jeg har bedt Byrådet skriftlig overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

Hva er til hinder for at Oslo kommune/Byrådet kan få fortgang i disse sakene?


Legg til kommentar