Eldreomsorg

Sykehjemsplasser: Trenger Oslo ytterligere 1.000, ut over planlagt økning?

Sykehjemsplasser: Trenger Oslo ytterligere 1.000, ut over planlagt økning?

"Vi er ikke så bombastisk sikre på at Oslo trenger 1.000 sykehjemsplasser ut over det som allerede ligger inne i sykehjemsbehovsplanen.

Når vi skal se på framtida må behovet for sykehjemsplasser vurderes i forhold til dimensjonering av de øvrige tiltakene i omsorgskjeden.  Utbygging av omsorgsboliger, eller Omsorg+ som byrådspartiene liker å kalle det. Dimensjonering av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenesten.  Og ikke minst: hva vi setter inn av forebyggende helsetiltak som fysio- og ergoterapi. Å styrke alle disse sidene av eldreomsorgskjeden vil påvirke behovet for sykehjemsplasser, og ikke minst: en vektlegging av disse tilbudene gir en bedre eldreomsorg.

For SV er det ikke derfor spørsmål om når vi skal bygge 1.000 nye sykehjemsplasser ut over den økning som allerede ligger inne i planen, men om vi skal bygge disse. Og da må hele omsorgskjeden vurderes, " sa jeg blant annet da vi i siste bystyremøte behandlet et initiativ fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt.

Og det alternative forslaget jeg fremmet ble vedtatt av bystyrets flertall.

Oslo bystyre 12. juni 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Forslag fra Tone Tellevik Dahl, Carl I Hagen og Bjørnar Moxnes vedr. 1.000 nye sykehjemsplasser

Ordfører,

Om forslagsstillerne har et ønske om å få forslaget vedtatt er det ikke usannsynlig at de ville måtte ha støtte fra SV. Men ingen av forslagsstillerne har snakket med oss i forkant for å drøfte en mulig vedtakstekst.

SV kan ikke støtte flertallsinnstillingen fra helse- og sosialkomiteen.

Forslagsstillerne har et prisverdig engasjement for en bedre eldreomsorg i Oslo. Det engasjementet deler SV.

Men vi er ikke så bombastisk sikre på at Oslo trenger 1.000 sykehjemsplasser ut over det som allerede ligger inne i sykehjemsbehovsplanen.

Ja, vi vet at terskelen for å få sykehjemsplass i øyeblikket er altfor høy. Det er blant annet et resultat av at forslagsstilleren Fr.P. over år har kuttet i bydelsbudsjettene, slik at bydelene ikke har tilstrekkelig budsjettmidler til å kjøpe sykehjemsplasser.

Men når vi skal se på framtida må behovet for sykehjemsplasser vurderes i forhold til dimensjonering av de øvrige tiltakene i omsorgskjeden.  Utbygging av omsorgsboliger, eller Omsorg+ som byrådspartiene liker å kalle det. Dimensjonering av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenesten.  Og ikke minst: hva vi setter inn av forebyggende helsetiltak som fysio- og ergoterapi. Å styrke alle disse sidene av eldreomsorgskjeden vil påvirke behovet for sykehjemsplasser, og ikke minst: en vektlegging av disse tilbudene gir en bedre eldreomsorg.

For SV er det ikke derfor spørsmål om når vi skal bygge 1.000 nye sykehjemsplasser ut over den økning som allerede ligger inne i planen, men om vi skal bygge disse. Og da må hele omsorgskjeden vurderes.

Fra SVs side fremmer vi derfor følgende alternative forslag i forhold til flertallsinnstillingen fra helse- og sosialkomiteen:

Bystyret ber byrådet ved den kommende rullering av sykehjemsbehovsplanen fremme en plan som gir mulighet for utbygging av ytterligere 1.000 nye sykehjemsplasser innen 2015, dersom bystyret skulle finne en slikt forsert utbygging riktig. Byrådet bes særlig foreta en behovsvurdering sett i sammenheng med dimensjonering og utbygging av omsorgsboliger, hjemmetjenester og forebyggende tiltak som fysio- og ergoterapi.


Kommentarer   

0 #1 Leif Egil Andreassen 18-06-2013 11:50
Jeg tror forslaget til SV er riktig på nåværende tidspunkt. Jeg tror imidlertid ikke at fusioterapeuter og ergoterapeuter kan være hele svaret. Det vil også være behov for mange flere frivillige hvis vi skal kunne løse den enorme økningen av eldre som kommer om 10 - 12 år
0 #2 Ivar J 18-06-2013 19:20
Leif Egil: nei, det viktigste svaret er selvsagt omsorgsboliger og hjemmetjenester .
+1 #3 Anders TV NSF 19-06-2013 22:41
Som sykepleier på et av Oslos største sykehjem (kommunalt) vet jeg mest om hvordan det er , men jeg har gode kontakter på både på sykehus og i hjemmesykepleie n.

Vi budgett har misnket med runt 5miljoner i år sammenlignet med hvordan det var for 2år siden. Og det skall speres overallt.
Sammtidigt er beboerene vi får mye semre og det kreves betydligt flere og mere krevende diagnoser for at få en plass på sykehjem idag. Dette krever i sin tur mere kompetanse og resurser.

Di jeg kjenner som jobber i hjemmesykepleie n mener di og fått betydligt dårligere patienter/kunde r. Vilket er helt naturlig, vis vi får dårligere beboer må di vare lengre i hjemmet.

Nå er rekrutering av kompetent personale et bekymmer og vanskelig. Og det blir bare værre. Jeg tror at det trengs mye flere både sykehjemsplasse , omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Vilket antal spiller mindre rolle før hvordan skall det sikkres personal med kompetanse?

Jeg ville ønsket at di plasser som fans sterktes. Nå virker det som antal plasser med det ene eller andre er for at statistiken ska se bedre ut. Men det er faktiskt menesker det handler om. Di skall ikke bare ha en plass på et sykehjem eller bå på en omsorgsbolig eller få hjelp av hjemmesykepleie . Di skall og få den vård di har rett til, det er en skam at Norge som i øvrigt er et så fantastiskt land skall vare så gjærige på di gamle og utnyttje di som faktiskt prøver at gjøre forskjell for dem.

Legg til kommentar