Eldreomsorg

KS-prosjekt om friere brukervalg i hjemmetjenesten: Kontinuitet og fleksibilitet viktigere

KS-prosjekt om friere brukervalg i hjemmetjenesten: Kontinuitet og fleksibilitet viktigere

KS har gjennomført et forskningsprosjekt om "friere brukervalg i hjemmetjenesten". Og konklusjonene er helt entydige:

- Brukere/brukerrepresentanter gir uttrykk for at kontinuitet og fleksibilitet i tjenesteytingen er viktigst. Friere leverandørvalg er positivt, men klart mindre viktig. Ved leverandørvalg er det spesielt mulighetene for å bytte ved misnøye som fremheves.

- Brukere er mer opptatt av å ha en fast/ færrest mulig tjenesteyter(e), enn av å kunne velge tjenesteyter. «Bare man blir kjent med hverandre, ordner alt det andre seg.»

- Brukere er opptatt av fleksibilitet ved utførelsen av tjenestene, men stor variasjon mellom kommunene/leverandørene og mellom hjelpere. Behov for å sette fleksibilitet i system ved «romslige vedtak» og dermed valgmuligheter innenfor og mellom «kjerneoppgaver». Og ikke minst: Ansvarliggjøring og myndiggjøring av hjelperne.

Prosjektet har gitt viktig kunnskap, som kommunenes hjemmetjenester bør ta inn over seg.

Legg til kommentar