Eldreomsorg

Ammerudlunden: Sykehjemsvimpelen erstattet av firmavimpel

Ammerudlunden: Sykehjemsvimpelen erstattet av firmavimpel

Sykehjemsbeboere må tydeligvis leve med at deres hjem regelmessig blir anbudsutsatt, og nye - ofte kommersielle - driftere presser seg på. En av konsekvensene av dette er også at det mer personlig preg sykehjemsbeboere, ansatte og pårørende har skapt blir feid til side av nye driftere.

Her en reaksjon fra pårørende til en beboer på Ammerudlunden Sykehjem:

"Har registrert at vimpelen med Ammerudlunden er fjernet fra flaggstangen. Istedet har det kommet opp et "flagg" med Unicare. Vet ikke om jeg synes noe om dette. Vi pårørende jobbet ganske mye for å få igjennom en anskaffelse av vimpel med "Ammerudlunden". Synes personlig at dette er å "overkjøre" stedsnavnet for et "reklameflagg". Dette bør fjernes!!!!!"

For meg kommer først og fremst følgende tanke i hu: Kampen for å komme først til Sydpolen, for å få plassert det norske flagget der. Unicare "sloss" om å vinne anbudet for Ammerudlunden, og vant først og fremst på å være billigst. De inntar "seiersbyttet" og heiser sin firmavimpel til topps. Men ta det nå litt med ro: det bodde - og bor - faktisk noen der fra før, og som har skapt sitt hjem der, markert blant annet med en firmanøytral vimpel.

Kanskje forståelig at beboerne reagerer?

Kommentarer   

-1 #1 Mari Tronbøl 12-07-2013 06:54
Vimpel er en ting, det er et symbol. Det som er ille er at beboerne ikke føler seg "hjemme" lenger, ei heller pårørende. At vi ikke kan være behjelpelig til måltidene på kjøkkenet er i grunnen forståelig, det er en arbeidsplass, men at man skal "kastes ut" av rommene pga skift eller snuing, føler jeg er vanskelig, vi er en ressurs og ikke noe som er i veien. Ei heller kan man lenger få kjøpe med ting uten å ha samtykke?? Jeg har kjøpt blomster til stuen (tilhører beboerne???) over lang tid og synes dette er hyggelig, nå skal jeg spørre om lov?? Jeg forstår ikke. Om ikke dette er beboernes hjem (stuen), hva er det da? Kaldt og upersonlig!!
-1 #2 Peter Bekkhus-Wetterberg 12-07-2013 08:37
Og Unicare vant anbudet over Oslo kommune fordi de gir en dårligere pensjonsordning til de ansatte enn kommunen kan gjøre, dermed blir det billigere å drive. Oslo kommune kan altså aldri vinne en anbudsrunde overfor private aktører.
-1 #3 Haakon 16-07-2013 18:32
Peter.
Hva er galt med folkepensjon. Det er jo det som er lagt opp til befolkningen.

Det at det offentlige har bevilget seg selv noe utover det som er ment til folket er jo deres luksus, men kan ikke brukes til å rakke ned på de som får det som er ment for hele folket....
0 #4 Line Soggiu 17-07-2013 06:57
Forstår ikke innleggende over.
Selvfølgelig kan Oslo kommune vinne anbud, de kan vinne på kvalitet.
0 #5 Anita 17-07-2013 11:45
Ja, Line, men Oslo kommune har jo praktisk talt ikke anbudskonkurran ser hvor kvalitet alene er kriteriet. Alltid er det i sammenheng med pris.
+2 #6 Line Soggiu 17-07-2013 12:22
Ja så derfor er det to kriterier som måles, og ikke kun økonomi.

Så viktig å lage gode kravspesifikasj oner for kvalitet, når ting skal ut på anbud.
-1 #7 Anita 17-07-2013 12:44
Ja, Line.

Men så er det jo spørsmål om hva som vektes høyest: Kvalitet eller økonomi?

Og ikke minst: Ved anbudsrunder dreier de seg om den BESKREVNE kvalitet. Og det er etterhvert blitt en profesjon - som man kjøpe seg - på å skrive gode anbudsdokumente r.

Men som er det jo sammenhengen mellom teori og praksis. Adecco leverte tilsynelatende utmerkede anbudsdokumente r på beskrivelse av kvalitet for Ammerudlunden, og vant. Men vi så resultatet.
-1 #8 Haakon 17-07-2013 15:01
Anita.
Hva er nødvendig kvalitet og hva er overdådig kvalitet ?
Man må se på økonomi også....
+1 #9 Line Soggiu 17-07-2013 21:14
Ja Anita, men da må vi bli bedre til å beskrive. Viktig å beherske systemen vi jobber i, slik at vi kan ivareta brukerne på en god måte. Dokumentasjon og økonomi er to viktige forutsetninger for å lykkes i å gi brukerne det beste tilbudet.

Nytter ikke å skru tida tilbake.

Legg til kommentar