Eldreomsorg

Byrådet: Oslo har ikke aldershjemsplasser

Byrådet: Oslo har ikke aldershjemsplasser

Men kommunens fagetat sier noe annet.

Aftenposten har lørdag 10. august et stort oppslag om en 33-årig kvinne under overskriften "Oslos tilbud til nyoperert: En stol på et aldershjem." Byrådets svar til avisa er: "Oslo kommune har ingen unge på aldershjem eller sykehjem. Det er nemlig ikke noe som heter det lenger. Ergo er det heller ingen unge som bor der."

Men ta en titt på denne nettsiden fra kommunens fagetat, Sykehjemsetaten. Der markedsføres de samme aldershjemsplasser som Byrådet hevder ikke eksisterer.

Oslo kommunes politikk på dette området, vedtatt i bystyret er: "Funksjonshemmede under 50 år skal få alternative botilbud til aldersinstitusjoner/ sykehjem." Jeg tror Byrådet gjør klokt i å sette alle kluter til for å oppfylle dette enstemmige bystyrevedtaket.

Jeg har sendt fram spørsmål til Byrådet. (se nedenfor)

 

Dette er det spørsmål jeg har sendt fram, og som Byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

Unge på syke- og aldershjem

Aftenposten har lørdag 10. august et stort oppslag om en 33-årig kvinne under overskriften "Oslos tilbud til nyoperert: En stol på et aldershjem."

Jeg ønsker ikke å stille spørsmål om den aktuelle sak, men hvordan Byrådet besvarer henvendelsen fra Aftenposten:

Det heter i artikkelen:

"Oslo kommune har ingen unge på aldershjem eller sykehjem. Det er nemlig ikke noe som heter det lenger. Ergo er det heller ingen unge som bor der.

Slik svarer kommunen at 33-åringen Aftenposten skriver om ikke bor på et aldershjem.

Ansvarlig byråd, Aud Kvalbein (KrF), ønsket ikke svare på Aftenpostens spørsmål. I stedet svarte Elisabeth Vennevold, seksjonsleder i Byrådet i Oslo kommune.

- Gamlehjem og aldershjem er betegnelser som ikke benyttes i dag. Tilbudene i dag er å betrakte som heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Det er i all hovedsak eldre innbyggere som er i behov for disse tjenestene, men det er noen yngre brukergrupper som har behov for heldøgns tjenester."

Hvordan skal disse uttalelsene forstås sett i sammenheng med informasjonen på Oslo kommunes egne nettsider; Sykehjemsetaten:

Her står det detaljert informasjon om aldershjemsplasser, og hvordan man skal søke om dette:"Søknad om aldershjemsplass sendes søknads-/ bestillerkontoret i den bydelen der søkeren bor.

- Legeerklæring legges ved søknaden

- Aldershjem inngår ikke i det frie sykehjemsvalget

- Bydelene disponerer et gitt antall aldershjemsplasser som de bestiller hos Sykehjemsetaten

- Formidlingsenheten kan gi informasjon om de ulike aldershjemstilbudeneDet oppgis navn på 6 institusjoner som har aldershjemsplasser, herunder blant annet Eugene Hansens aldershjem og Lambertseter alders og sykehjem.

Mitt enkle spørsmål 1 er: Hvorfor prosederer Byrådet i media på formalia om at Oslo kommune ikke har aldershjem- og aldershjemsplasser, når kommunens egne fagetat gir annen informasjon på sine nettsider?

Og mitt spørsmål 2 er: Vedtaksformuleringene rundt dette i bystyret er: "Funksjonshemmede under 50 år skal få alternative botilbud til aldersinstitusjoner/ sykehjem." Hvor mange bor p.t. i slike institusjoner, og herav: hvor mange bor der mot eget ønske?

Kommentarer   

0 #1 Anders Arntzen 12-08-2013 14:38
Tenkte at hvis en kalte fengslene for hvilehjem, så ville det ikke lenger være noen som satt i fengsel.
Politikk er lettere enn jeg trodde!

Legg til kommentar